Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 29 mei 2021

Niet alleen de lasten maar ook de lusten bij duurzame energie-opwekking

Het opstellen van een regionale energiestrategie komt voort uit het Klimaatakkoord. Op 3 juni beslist de gemeenteraad van Bloemendaal over de eerste versie van deze strategie, de RES 1.0. In 2030 moet een bepaalde hoeveelheid wind- en zonne-energie op land opgewekt worden en daarvoor zijn zoekgebieden aangewezen. Elke twee jaar wordt de RES vernieuwd en het gaat hierbij alleen om de gebouwde omgeving. Dit zijn dus bijvoorbeeld woningen en niet vervoer of industrie.

D66 Bloemendaal vindt het belangrijk dat de klimaatverandering wordt aangepakt en zal daarom instemmen met de RES 1.0.  In eerste instantie blijft de Bloemendaalse inzet beperkt tot de zonnepanelen boven de parkeerterreinen in Bloemendaal aan Zee. Er zal echter de komende decennia nog meer moeten gebeuren om duurzame elektriciteit op te gaan wekken. Ook het verwarmen van woningen gaat in de toekomst zonder aardgas.

In de RES is ook voor Bloemendaal opgenomen dat de productie van hernieuwbare energie voor minimaal 50% lokaal eigendom moet zijn. Hoe dat precies wordt ingevuld is aan gemeenten zelf. D66 Bloemendaal zal daarom met andere partijen via een motie burgemeester en wethouders oproepen om dit te gaan regelen. Aan de ene kant gaat het om participeren als er locaties gezocht moeten worden voor energie-opwekking. Aan de andere kant gaat het om financiële participatie. Dat kan bijvoorbeeld door mede-eigenaarschap, financiële deelneming, een omgevingsfonds of een omwonendenregeling. Op die manier ervaart de omgeving niet alleen de lasten van bijvoorbeeld windturbines, maar ook de lusten.