Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 31 maart 2021

Thema-bijeenkomsten verkiezingsprogramma GR2022

Nog nagenietend van de zetelwinst van D66 bij de landelijke verkiezingen, gaan wij verder. Immers, ook lokaal willen wij een eerlijke, groene en progressieve maatschappij. We nodigen je daarom van harte uit om mee te denken over ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022. De agenda staat hieronder. De bijeenkomsten (via Zoom) vinden altijd van 20 tot 22 uur plaats.

Leden van D66-Bloemendaal ontvangen automatisch een Zoom-link via de email. Bent u geen lid maar wilt u wel meepraten, neem dan contact op met de Programmacommissie.

Agenda
1 april                 Wonen: verduurzaming, woningnood
15 april               Duurzaamheid, natuur en milieu
13 mei                Democratie: open bestuurscultuur, participatie
27 mei                Recreatie, strand, natuur
10 juni                Onderwijs, cultuur,  sport
24 juni                Verkeer, (duurzame) mobiliteit, OV
1 juli                    Veiligheid

Centraal staan vragen als: wat betekenen deze onderwerpen voor jongeren, gezinnen, alleenstaanden of juist ouderen? Hoe voorkomen we een sociaaleconomische tweedeling in de maatschappij? Hoe zorgen we ervoor dat iedereen die dat wil, betrokken wordt en mee kan doen?

Een goed programma vormt de basis voor onze campagne, voor onze fractie, voor het vormen van een coalitie en voor het beleid waar we de komende vier jaar op willen sturen. Alle reden om samen aan de slag te gaan.

Vincent Verheij
Voorzitter van de Programma Commissie