Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 17 maart 2021

Opening kandidaatstelling lijsttrekkerschap GR2022

Wie wordt onze Sigrid Kaag?
Ook op lokaal niveau wordt gewerkt aan het uitdragen van de D66-idealen! Vanaf vandaag kunnen leden van D66 Bloemendaal zich aanmelden als kandidaat-lijsttrekker van de D66-kieslijst bij de gemeenteraadsverkiezingen 2022. De termijn voor aanmelding sluit op 17 april 2021.

Wil je het lokale gezicht van D66 zijn? Ben je bevlogen en heb je overtuigingskracht? Pas je in het door de leden vastgestelde profiel? Meld je dan aan door een mail te sturen naar de verkiezingscommissie, met daarin je naam, adresgegevens en motivatie. De verkiezingscommissie is de commissie die de procedures uitvoert en bewaakt die gelden rondom het samenstellen van de lijst en bij interne verkiezingen. Commissieleden van de Bloemendaalse verkiezingscommissie zijn D66-leden Alice Jeltes en Peter Risseeuw. Je kunt ook bij hen terecht voor vragen over de procedure of inhoud van de functie.

Wil je op de kieslijst, maar niet als lijsttrekker? Dan kun je je in de periode tussen 8 september en 8 oktober aanmelden als kandidaat, dus na vaststelling van het verkiezingsprogramma. Uiteraard zullen wij je op tijd hieraan herinneren.

De procedure
Indien er meerdere lijsttrekkerskandidaten zijn, zal er een lijsttrekkersdebat worden georganiseerd. Daarna bepalen de leden via een zogenoemde e-vote wie de lijsttrekker wordt. Zie de procedure hieronder.

17 maart — Opening kandidaatstelling
17 april  —  Sluiting kandidaatstelling
7 mei 2021 —  Bekendmaking kandidaten lijsttrekkerschap
19 of 20 mei  — Lijsttrekkersdebat (datum in overleg met de kandidaten)
25 mei-4 juni — Stemming lijsttrekker (e-vote)
5 juni — Vaststellen uitslag
6 juni  — Bekendmaking lijsttrekker aan leden
7 juni 2021 —  Bekendmaking lijsttrekker via persbericht
7 juni 2021  — Lijsttrekker neemt zitting in de lijstadviescommissie

Voor meer informatie, neem contact op met de verkiezingscommissie of met het bestuur van D66 Bloemendaal.