Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 14 maart 2021

Bennebroekerlaan en Duinpieperpad  

Wat hebben de Bennebroekerlaan en het Duinpieperpad met elkaar te maken? Eigenlijk helemaal niets, behalve dat ze beide ter sprake kwamen tijdens de raadsvergadering van 11 maart.

Bennebroekerlaan
De Bennebroekerlaan stond op de agenda, omdat de raad moest besluiten of een provinciale subsidie van ruim twee ton aangewend moest worden voor de herinrichting van de Bennebroekerlaan. Net zoals andere partijen zien wij natuurlijk ook dat de Bennebroekerlaan een drukke weg is, waar het niet fijn fietsen is. De provinciale subsidie is echter juist verkregen, omdat door een aanpassing van het ontwerp de weg nog iets veiliger kon worden. Gelukkig was een meerderheid van de raad voor het inzetten van de subsidie. De Bennebroekers krijgen een mooie Bennebroekerlaan, die iets veiliger en overzichtelijker wordt dan nu het geval is.

Een echte oplossing voor de steeds drukker wordende Bennebroekerlaan is een andere inrichting natuurlijk niet. Beter openbaar vervoer in en rondom Bennebroek zou wel helpen. Een van onze inwoners kwam laatst met het idee van een extra fietsverbinding over de Ringvaart. Ook dat zou mooi zijn.

Duinpieperpad – Biodiversiteitsplan

Ik begon mijn betoog over het biodiversiteitsplan over een vlinder die helaas uitgestorven is, het duingentiaanblauwtje. Ook de duinpieper, een zangvogel, komt niet meer in de duinen voor, maar nog wel elders in Europa. In de duinen ligt nu alleen nog het Duinpieperpad. Hoog tijd dus, om het verminderen van de biodiversiteit een halt toe te roepen!

Met een interessante avond in het bezoekerscentrum De Kennemerduinen, nog voor de uitbraak van corona, werd er een start gemaakt met het biodiversiteitsplan voor Bloemendaal. Op die avond en daarna zijn veel inwoners met ideeën gekomen om de biodiversiteit in onze gemeente te verhogen. Veel van die ideeën, inclusief een uitgebreide beschrijving van de natuur in Bloemendaal en een visie zijn vastgelegd in het biodiversiteitsplan. Het plan is in feite een inspiratiedocument geworden, zowel voor de gemeente, als voor de inwoners, als voor organisaties die terreinen beheren.

Gelukkig zag een meerderheid van de raad (D66, VVD, GroenLinks, CDA, PvdA, VDB) het belang van het biodiversiteitsplan in en heeft voor het plan gestemd. Wie weet, gaan we ooit weer duinpiepers horen en zien als we over het Duinpieperpad fietsen!