Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 februari 2021

Meer `ransuilmomenten` nodig

In de commissievergadering Grondgebied van 16 februari vertelde ik over een `ransuilmoment`. Ik fietste een paar weken geleden door Bennebroek, waar ik woon, en zag een aantal mensen rond een boom staan. Eén persoon had een grote camera bij zich en een auto stopte. Nieuwsgierig geworden stapte ik van mijn fiets en vroeg een omstander wat er aan de hand was. Zij vertelde me dat er ransuilen in de boom zaten. Om de vogels niet te verstoren, en vanwege de coronaregels, fietste ik verder en een aantal dagen later heb ik zelf de prachtige beesten bewonderd. Ik zag er wel vijf zitten in die ene boom.

Waarom vertelde ik dit tijdens de vergadering? Voor mij was dit een mooie illustratie van hoe blij mensen worden als ze een bijzondere soort in de natuur zien, iets wat helaas steeds minder vaak gebeurt. Je kunt de natuur heel rationeel bekijken en beargumenteren dat we niet zonder `ecosysteemdiensten` kunnen, zoals het leveren van hout en het bestuiven door insecten van eetbare gewassen. Dat is natuurlijk allemaal waar. Maar in de eerste plaats heeft de natuur een intrinsieke waarde.

Daarom is het ook zo goed dat de gemeenteraad van Bloemendaal nu gevraagd wordt om een biodiversiteitsplan vast te stellen. Het plan is een lijvig boekwerk geworden, met onder andere een uitgebreide beschrijving van de natuur in onze gemeente. Grote delen zijn gelukkig goed beschermd, omdat ze aangewezen zijn als Natura 2000-gebied of onderdeel zijn van het Natuurnetwerk Nederland. Maar het gaat ook om de natuur daarbuiten. En dat is ook het praktische van het biodiversiteitsplan: het biedt eigenlijk iedereen ideeën om de natuur een handje te helpen. Bijvoorbeeld sportverenigingen kunnen wat doen met hun terreinen, de gemeente met het onderhoud van bermen en plantsoenen, inwoners met hun tuin en projectontwikkelaars kunnen natuurinclusief bouwen. Het vergroten van de biodiversiteit is aan ons allemaal. En hopelijk ontstaan er dan veel meer `ransuilmomenten`.