Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 13 februari 2021

Taart voor vrijwilligers van Informatief Huisbezoek

Zeker in deze coronatijd wil D66 op Valentijnsdag vrijwilligers bedanken met een taart. D66 Bloemendaal gaf daarom taarten aan vrijwilligers die namens Welzijn Bloemendaal 80-jarigen bezoeken.

Welzijn Bloemendaal ontvangt jaarlijks van de gemeente Bloemendaal de adresgegevens van de inwoners die de 80-jarige leeftijd in dat jaar bereiken. De 80-jarigen die zelfstandig wonen ontvangen van Welzijn Bloemendaal vervolgens een brief met het aanbod van een informatief huisbezoek. De geadresseerde kan aangeven of zij of hij wel of niet een huisbezoek wenst.

Twee vrijwilligers coördineren de huisbezoeken aan de 80-jarigen. Een aantal vrijwilligers bezoekt de 80-jarigen aan huis.  Onder leiding van een ouderenadviseur gaan vrijwilligers met hen in gesprek. Zij vragen uitgebreid naar de woon-en leefsituatie, opdat ze van dienst kunnen zijn en kunnen informeren waar men voor welke voorziening terecht kan.

De vrijwilligers hebben een Verklaring Omtrent Goed Gedrag overlegd en hebben een identiteitsbewijs bij zich bij het huisbezoek. Alle vrijwilligers hebben een training gehad. Zij zijn geïnformeerd d.m.v. van workshops over eenzaamheid, over de mogelijkheden die de Wet maatschappelijke ondersteuning kan bieden en over mantelzorgondersteuning.

`Er kan niet vaak genoeg stil gestaan worden bij de belangrijke rol die vrijwilligers vervullen in onze samenleving`, aldus D66-fractievoorzitter Sacha Kuijs. `Door het uitreiken van taarten willen wij hen op Valentijnsdag even in het zonnetje zetten.`