Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 4 december 2020

Nieuw privacybeleid valt in goede aarde

In 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming in werking getreden. Het doel daarvan is vooral om een nog betere bescherming van persoonsgegevens te verzekeren. Met het raadsvoorstel Privacybeleid geeft het College invulling aan de AVG-verplichting dat elke verwerkingsverantwoordelijke, dus ook de gemeente Bloemendaal, een privacybeleid moet vaststellen.

In de commissie Bestuur en Middelen van donderdag 3 december kwam dit voorstel aan de orde. De fractie van D66 kon zich daarin vinden.

Commissielid Lex Oude Weernink onderstreepte het belang van een goed privacybeleid: “D66 wil geen ongebreidelde dataverzamelingen door de overheid of door bedrijven, geen sleepnetten aan informatie over willekeurige mensen. Een adequate en zorgvuldige bescherming van persoonsgegevens door waarborgen, bewustwording en regels is nodig.

D66 vindt het voorgestelde programma voor degenen die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van privacygevoelige informatie – onderdeel van het nieuwe privacybeleid – een essentiële bouwsteen. “Het is inderdaad, zoals in het voorstel staat, van belang dat de professionals zich bewust zijn van het belang van privacy en weten hoe zij persoonsgegevens op een zorgvuldige manier moeten verwerken. Waken over de bescherming van de privacy is immers een continuproces. Omdat wij in een veranderende wereld leven waarin de privacy hoe dan ook voorop moet blijven staan”, zo besloot Lex zijn betoog.