Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 18 november 2020

Raad stemt in met Integriteitsprotocol

Na een voorbereiding van bijna twee jaar heeft op 12 november de gemeenteraad zijn goedkeuring gegeven aan een protocol voor het behandelen van integriteitsmeldingen jegens politieke ambtsdragers. Ook stelde de raad een verordening vast waarin de samenstelling en werkwijze van een Commissie Integriteit wordt geregeld.
Aan dit protocol was in toenemende mate behoefte vanwege de hoeveelheid integriteitsmeldingen die tot dusver zijn ingediend.

In de Gedragscode Integriteit gemeente Bloemendaal 2017 was al bepaald dat de gemeenteraad afspraken maakt over de acties die ondernomen moeten worden in geval van een vermoeden van een integriteitsschending. Het nu vastgestelde protocol met bijbehorende verordening is daarop een logische vervolgstap.

Een belangrijke rol om te komen tot het nieuwe protocol was weggelegd voor de Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing. Aan deze “denktank” namen vertegenwoordigers van diverse raadsfracties deel. Namens D66 leverde Lex Oude Weernink een bijdrage. Nadat de Werkgroep Bestuurlijke Vernieuwing tot een concept voor het integriteitsprotocol was gekomen, ging dat vervolgens door naar de Commissie Bestuur en Middelen en vervolgens naar de gemeenteraad. Diverse voorstellen voor aanpassingen volgden. Lex over de inbreng van de werkgroep: “Diverse ideeën en concepten zijn de revue gepasseerd. Daar heeft de werkgroep veel energie in gestoken. Zelf heb ik daar graag een bijdrage aan geleverd. Het was immers hoog tijd dat er een door de raad breed gedragen protocol voor integriteitsmeldingen zou komen. Ik ben ervan overtuigd dat hiermee een impasse over hoe voortaan integriteitsmeldingen afgehandeld moeten worden, is doorbroken.