Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 18 september 2020

D66 wil grotere bijdrage van Bloemendaal aan realiseren RES

Bij het concept van de Regionale Energie Strategie (RES) kon de gemeenteraad wensen en bedenkingen inbrengen. Samen met drie andere partijen vond D66 de voorgestelde bijdrage van Bloemendaal aan de RES  niet ambitieus genoeg en diende daarom een motie in. Een meerderheid van de raad steunde de motie.

In de raad van 17 september kon de raad zijn mening geven over de concept RES (Regionale Energie Strategie) van Noord-Holland Zuid. Dit concept is een eerste stap in een lang traject om de afspraken uit het Klimaatakkoord na te komen. Dit betekent onder andere een CO2-reductie van 49% in 2030 en in 2050 worden onze woningen zonder aardgas verwarmd. D66 vindt het van groot belang dat de energietransitie uiteindelijk voor iedereen uitmondt in betaalbare, betrouwbare en duurzame energie.

In de concept-RES staat voor Bloemendaal nu alleen vermeld dat er zonnepanelen op de openbare parkeerplaatsen in Bloemendaal aan Zee liggen. We staan er achter dat onze prachtige duinen en andere natuurgebieden niet vol komen te staan met windturbines en zonneparken. Daarnaast zien we wel mogelijkheden voor zon op grote daken, waarvan er genoeg zijn in onze gemeente. Vandaar dat we samen met de PvdA, GroenLinks en het CDA een motie hebben ingediend waarin het college wordt opgeroepen  te bevorderen dat er meer zonnepanelen op grote panden worden geïnstalleerd. Ook betere isolatie van bestaande woningen is nodig.

Een ambitieuze Regionale Energie Strategie hebben we keihard nodig  om een verdere klimaatverandering tot een halt te brengen.