Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 4 juli 2020

Raad hakt knoop door over huisvesting statushouders en sociale woningbouw

In de gemeenteraad van 30 juni stond een raadsvoorstel op de agenda voor de huisvesting van statushouders. Daarin werd voorgesteld om de prestatieafspraken met woningbouwcorporaties open te breken om zoveel mogelijk extra statushouders te huisvesten in bestaande sociale huurwoningen en ook weer op Dennenheuvel .

Een aantal fracties waaronder die van D66 was hierop tegen, omdat de corporaties al hadden aangegeven hoogstens tien extra statushouders in 2021 te kunnen plaatsen. Bij hogere aantallen zou dat zeer ten koste gaan van bestaande woningzoekenden.  Bovendien zijn er afspraken gemaakt met de huidige bewoners van Dennenheuvel en met omwonenden. Daarom heeft D66 een amendement van GroenLinks en de PvdA gesteund dat een structurele oplossing biedt.

In dit amendement wordt voorgesteld om nu zo spoedig mogelijk tijdelijke huisvesting voor statushouders te realiseren. Daarnaast moet het college zo spoedig mogelijk doorgaan met de voorbereiding van Blekersveld voor definitieve woningbouw. Daarvan moet tenminste een derde uit sociale huurwoningen bestaan. Een ander belangrijk punt is het participatietraject te (her)starten. Ook heeft de meerderheid van de raad besloten dat er zo snel mogelijk afspraken worden gemaakt met vluchtelingenwerk en andere organisaties voor de begeleiding en inburgering van statushouders.

D66 is verheugd over het besluit van de raad, omdat hiermee een koers voor de huisvesting van statushouders en sociale woningbouw is bepaald. Hiermee kan het college nu voortvarend aan de slag.