Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 29 juni 2020

D66 wil projectontwikkelaars laten meebetalen aan bovenwijkse voorzieningen

Een motie wordt ingediend om bovenwijkse voorzieningen gedeeltelijk door ontwikkelaars te laten financieren.

D66 wil Bloemendaal zo mooi houden als het is. Dat kost geld. Zeker nu het slecht gaat met de gemeentefinanciƫn, moet gezocht worden naar nieuwe financieringsvormen om de lasten voor de inwoners waar mogelijk te beperken Ʃn het unieke karakter van de gemeente in stand te houden. Een mogelijkheid daarvoor is het laten meebetalen door projectontwikkelaars aan zogenoemde bovenwijkse voorzieningen. Dit zijn openbare faciliteiten die bouwplan-overstijgend zijn. Er kan gedacht worden aan groen, wegen, bruggen en speelvoorzieningen. Het idee is dat per te ontwikkelen vierkante meter de projectontwikkelaar een bedrag betaalt. Hierbij kan verschil gemaakt worden tussen prijsklassen van woningen, bedrijfspanden en ander vastgoed.

Met de ingediende motie draagt D66 het college op een nota op te stellen voor het verhalen van de kosten van bovenwijkse voorzieningen.

Hiermee maakt het college dan gebruik van de mogelijkheden van de Wet ruimtelijke ordening. Diverse gemeenten gingen ons al voor met een dergelijke nota. D66 hoopt op voldoende steun in de raad van 2 juli.