Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 25 april 2020

Kerntakendiscussie uitgesteld

“Onzekere tijden nopen tot extra zorgvuldigheid.”

 In de (digitale) gemeenteraadsvergadering van 16 april is gesproken over het moment waarop de zogeheten Kerntakendiscussie zou moeten plaatsvinden. Vanuit het college werd aangedrongen op een spoedige behandeling van dit onderwerp vanwege een oplopend tekort op de gemeentelijke begroting. De meeste partijen, waaronder D66, waren echter van mening dat een principiële discussie over welke taken de gemeente op de langere termijn zou moeten blijven uitvoeren – de Kerntakendiscussie – toch iets anders is dan besluitvorming over een reeks van bezuinigingsvoorstellen op de korte termijn.

D66-fractievoorzitter Sacha Kuijs complimenteerde de ambtelijke organisatie met de voortvarendheid waarmee deze inmiddels een reeks mogelijke bezuinigingsvoorstellen ten behoeve van de Kerntakendiscussie had opgesteld. D66 plaatste daarentegen een kritische kanttekening bij de manier waarop de discussie met de betrokken organisaties – het maatschappelijk middenveld – over de Kerntakendiscussie had plaatsgevonden. Zo was een gespreksavond in Vogelenzang over dit onderwerp naar de mening van D66 “onder de maat” geweest. D66 wil dat alle inwoners de kans krijgen om mee te praten over welke taken de gemeente in de toekomst zou moeten vervullen.

De Coronacrisis betekent dat wij in een periode van niet te voorspellen onzekerheid zijn beland. Onzekere tijden nopen tot extra zorgvuldigheid. Daarom vindt D66 het belangrijk om een onderwerp als de Kerntakendiscussie alle aandacht te geven die het verdient.

Op dit moment is dat niet mogelijk; meer inzicht is nodig in de financiële gevolgen van de Coronacrisis voor onze gemeente op de langere termijn.

D66 gaat de discussie over de Kerntakendiscussie zeker niet uit de weg, maar deze moet wel gevoerd worden op basis van een duidelijk uitgewerkt toekomstscenario. Bij een zo groot mogelijk draagvlak voor de uiteindelijke keuzes over welke taken de gemeente in de toekomst moet uitvoeren, is het noodzakelijk dat alle inwoners de mogelijkheid krijgen hierover hun mening te geven.