Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 6 april 2020

Rust weergekeerd bij blauwe reigers

De schriftelijke vragen over de blauwe reigers zijn inmiddels beantwoord.

Er heeft een breed overleg plaatsgevonden tussen de aannemer, de ingeschakelde ecoloog, het hoogheemraadschap van Rijnland en de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland. Er is daarbij overeenstemming bereikt over een uitvoeringswijze die minder lawaai en minder trillingen veroorzaakt. Bovendien wordt nu steeds verder van de nesten af gewerkt.

Een aantal blauwe reigers is gelukkig rustig aan het broeden.