Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 2 april 2020

Blauwe reigers en stikstof

Gealarmeerd door een krantenbericht over de verstoring van blauwe reigers en vanwege de komst van het nieuwe stikstofregistratiesysteeem heeft de D66-fractie diverse technische vragen gesteld aan het college.

Allereerst was er op 24 maart de introductie van het stikstofregistratiesysteem. Het zal niemand ontgaan zijn dat door de overbelasting van onze natuurgebieden met stikstofneerslag, ook veel woningbouwprojecten zijn stop gezet. Het is van groot belang dat onze natuur de kans krijgt zich te herstellen. Maar ook de noodzaak tot meer betaalbare woningen is groot . Daarom is het positief dat door het nemen van een aantal maatregelen weer ruimte ontstaat voor woningbouw. Maatregelen zijn onder andere het verlagen van maximum snelheden en minder eiwitrijk veevoer.

Het zal niet mogelijk zijn om alle geplande woningen via het nieuwe systeem nu wel te laten bouwen. Bij het stikstofregistratiesysteem geldt wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Het is daarom van belang dat de gemeente Bloemendaal snel woningbouwprojecten aanmeldt, voor zover mogelijk. D66 heeft daarom aan het college gevraagd of er al projecten zijn aangemeld, zoals Dennenheuvel. Want meer sociale en middeldure woningen zijn hard nodig in Bloemendaal.

Het volgende bleek geen slechte 1 april grap. De fractie werd op 1 april verrast door een bericht in het Haarlems Dagblad over het verstoren van blauwe reigernesten in Bennebroek. Dit kwam door beschoeiingswerkzaamheden langs de Meerweg. Dankzij de Vogelwerkgroep Zuid-Kennemerland zijn de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd. De fractie heeft het college gevraagd wat er precies is gebeurd. Het zou ernstig zijn als er daadwerkelijk blauwe reigers van hun nesten zijn verjaagd. Ook zouden er lepelaars gesignaleerd zijn. Die maken wel vaker gebruik van reigernesten, zoals bij de oeverlanden van De Liede.

We wachten de antwoorden van het college af.