Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 17 februari 2020

Regionale samenwerking is essentieel

Een kleine gemeente als Bloemendaal kan alleen zelfstandig blijven door regionaal samen te werken. Het is dan ook goed dat de gemeenteraad de Zuid-Kennemer Agenda en de Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland heeft vastgesteld.

De Zuid-Kennemer Agenda bevat belangrijke opgaven voor de toekomst. Het gaat onder meer om woningbouw, mobiliteit en de energietransitie. Dergelijke opgaven zijn alleen goed te realiseren door samen te werken. Bijvoorbeeld voor de energietransitie werkt Zuid-Kennemerland samen met de IJmond aan een Regionale Energiestrategie.

Mobiliteit is bij uitstek een thema dat gemeentegrensoverschrijdend is. Er is daarom ook al jaren geleden een zogenoemde Gemeenschappelijke Regeling in het leven geroepen om dat voor Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort goed te regelen.

Onze gezamenlijke visie was nodig aan een opknapbeurt toe en dat heeft geleid tot de nieuwe Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland. Deze visie stelt duidelijke prioriteiten. Eerst voetgangers en fietsers goed bedienen, vervolgens het openbaar vervoer en deelmobiliteit en tot slot de privé-auto. D66 is van mening dat we alleen op deze manier de leefbaarheid in onze gemeente kunnen waarborgen. Onze regio wordt immers steeds drukker, met meer woningen, meer toeristen en meer bedrijvigheid. Steeds meer auto´s is dan niet de oplossing.

Daarom hebben we ook niet voor een amendement gestemd dat een deel van de Westelijke Randweg wil ondertunnelen. Afgezien van het wekken van valse verwachtingen, want waar moeten de financiën vandaan komen, gaat dit lijnrecht tegen de visie in. Als al het geld naar een tunnel zou gaan, kan er dus niet geïnvesteerd worden in langzaam verkeer en het openbaar vervoer. De kwaliteit van onze leefomgeving is daar niet mee gediend. Ook de mensen die nabij een tunnelmond wonen, moeten vrezen voor hun gezondheid door de slechte luchtkwaliteit ter plaatse.

Kortom, D66 Bloemendaal is blij met de nieuwe Zuid-Kennemer Agenda en de Bereikbaarheidsvisie. Op naar de uitvoering!