Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 14 december 2019

Nu snel inhaalslag maken voor opvang statushouders

Gemeente Bloemendaal al per 1 januari 2020 onder verscherpt toezicht provincie.

De gemeente Bloemendaal is door de provincie Noord-Holland stevig op de vingers getikt. Voor het einde van 2019 had de opvang voor zo’n 70 statushouders gereed moeten zijn. Op dit moment blijkt daarvoor nog niets te zijn geregeld. Dit heeft in de afgelopen twee vergaderingen van de Commissie Samenleving tot verbazing en ergernis geleid. Een pittige discussie hierover tussen commissie en wethouder was het onvermijdelijke gevolg. Verbazing bestond vooral over het feit dat nu pas duidelijk is geworden hoe groot de achterstand in de opvang van statushouders is.

Gelukkig heeft Bloemendaal van de provincie Noord-Holland inmiddels uitstel gekregen tot eind 2020, maar dan moet het wel écht geregeld zijn. Wanneer het Bloemendaalse college er niet in slaagt om voor deze deadline de opvang van statushouders te regelen, kan dit leiden tot een zogeheten indeplaatsstelling. Dan gaat de provincie zelf de huisvesting van de statushouders oplossen, op kosten van de gemeente. Omdat Bloemendaal dit jaar niet aan haar huisvestingsverplichting heeft voldaan, staat de gemeente al met ingang van 1 januari onder verscherpt toezicht van de provincie. Dat is een niet mis te verstaan signaal.

D66 vindt een indeplaatsstelling een zeer onwenselijke situatie. In de eerste plaats omdat de gemeente het dan niet meer voor het zeggen heeft bij het realiseren van geschikte opvang maar daarvoor wel een ongetwijfeld forse rekening gepresenteerd krijgt. Daarnaast komt de gemeente Bloemendaal per 1 januari 2021 voor dit onderwerp feitelijk onder curatele van de Provincie te staan. Dat komt de geloofwaardigheid van Bloemendaal absoluut niet ten goede.

Het is van groot belang dat de gemeente Bloemendaal met het afgelopen donderdag genomen raadsbesluit kan voldoen aan haar maatschappelijke plicht om statushouders onderdak te bieden. Het zou mooi zijn als tegelijkertijd ook voor andere woningzoekenden een aantal sociale huurwoningen gerealiseerd wordt.

D66 vindt het belangrijk dat het Bloemendaals college van B&W aangeeft mogelijkheden te zien om tijdelijke woningen te realiseren in samenhang met de investeringen en de jaarlasten voor de begroting. Het college zegt naar samenwerkingspartners te zoeken om de tijdelijke huisvesting financieel haalbaar te maken en de begroting in evenwicht te houden.

De urgentie van de huisvestingsdoelstelling voor de opvang van statushouders is hoog. D66 wil daarom dat het college alle mogelijkheden benut om deze versneld te realiseren.