Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 november 2019

Onbegrip over bezuiniging op vakdocenten gymnastiek

In de begrotingsraad van 7 november heeft D66 samen met GroenLinks en PvdA een amendement ingediend om onder meer de bezuiniging op vakdocenten gymnastiek te voorkomen. Dit werd ingediend omdat er nu sprake is van een groot lerarentekort. Daarnaast maakt de afbouw van het inzetten van vakdocenten gymnastiek en andere leerlingzaken de problemen op scholen nog groter. Voor het amendement was geen raadsmeerderheid te vinden.

Behalve D66 gaven alleen de fracties van GroenLinks, Partij van de Arbeid en Hart voor Bloemendaal hieraan hun steun. Het is bijzonder jammer dat er geen raadsbrede steun was voor het amendement om de gymnastiekdocenten te behouden. Voor de begroting 2020 zou het handhaven van de vakdocenten gymnastiek immers geen financiƫle gevolgen hebben. Het afbouwen van de onderwijssteun zou pas in 2021 beginnen. Daarnaast was in de vergadering van de gemeenteraad van 31 oktober goedkeuring gegeven aan het opstarten van de zogeheten Kerntakendiscussie. In 2020 zou de raad op basis van de uitkomsten van deze discussie zich een oordeel moeten gaan vormen over welke activiteiten de gemeente de komende jaren financieel zou moeten ondersteunen. Het sportonderwijs is daar een onderdeel van.

Voor de fractie van D66 is het daarom onbegrijpelijk dat er voortijdig zoveel druk is uitgeoefend om nu al specifiek te willen bezuinigen op het gymnastiekonderwijs in de gemeente Bloemendaal. De schoolgaande jeugd heeft nu het nakijken.