Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 5 oktober 2019

Géén veto over opwaardering spoor

Verbetering openbaar vervoer van vitaal belang voor bereikbaarheid en leefbaarheid Zuid-Kennemerland.

In de vergadering van de Bloemendaalse gemeenteraad van 31 oktober moet een besluit worden genomen over het wel of niet uitspreken van een veto over een regionale bijdrage aan de capaciteitsvergroting van de spoorverbinding tussen Haarlem en Zandvoort.
D66 Bloemendaal zal geen veto-stem uitbrengen in het belang van een schoon en leefbaar milieu. 

De toegangswegen naar het Zandvoortse en Bloemendaalse strand raken zo langzamerhand overvol. Door de intensivering van het verkeer is er nu al sprake van toenemende ​geluidsoverlast voor de aanwonenden van veel wegen in de gemeente Bloemendaal. Dat is een toenemende bron van ergernis. Ook neemt door de emissies van het toenemende wegverkeer voor veel inwoners van de gemeente Bloemendaal de luchtverontreiniging toe. Door toename van het wegverkeer komt de verkeersveiligheid onder druk te staan.

De verwachting is dat door de toename van het aantal woningen in de regio, de groei van het toerisme – zoals de strandrecreatie en de activiteiten op het circuit van Zandvoort – het wegennet niet meer toereikend zal zijn.

Als alternatief daarvoor is een vergroting en verbetering van de OV-capaciteit van essentieel belang.

Om de toeristenstroom naar het strand ook in de toekomst in goede banen te kunnen leiden, is op de korte termijn de opwaardering van het spoor tussen Haarlem en Zandvoort naar de overtuiging van D66 de meest reële optie.

D66 realiseert zich terdege dat dit ook een keerzijde heeft. D66 pleit daarom nadrukkelijk voor het beperken van extra geluid voor de aanwonenden van het spoor tussen Haarlem en Zandvoort. Dit kan bijvoorbeeld door geluidswallen of -schermen, stillere treinen en aanpassingen van het spoor. Het autoverkeer door de kernen van Aerdenhout, Overveen en Bloemendaal mag tijdens drukke stranddagen en ​evenementen niet verder toenemen. Hiertoe zijn passende verkeersmaatregelen in overleg met de buurgemeenten en de Provincie Noord-Holland een must.