Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 8 september 2019

Eensgezindheid in Bloemendaal

Een artikel met deze kop in het Haarlems Dagblad van afgelopen zaterdag gaf duidelijk de essentie weer van de extra raadsvergadering van donderdag 5 september. Deze bijeenkomst vond plaats naar aanleiding van de onrust die is ontstaan onder aanwonenden van de spoorlijn van Haarlem naar Zandvoort over de plannen om het treinverkeer naar de badplaats te intensiveren.

D66 kan zich goed voorstellen dat daarover onrust is ontstaan.

De manier waarop dit bekend is gemaakt, verdient immers niet de schoonheidsprijs. Bovenlangs, via de landelijke media en vervolgens moet de gemeente Bloemendaal dat maar accepteren. Deze “stikken of slikken benadering” getuigt niet van respect voor de aanwonenden van het spoor. ’t Zal je maar overkomen. Communiceren over een verdubbeling of zelfs verdrievoudiging van het treinverkeer zonder overleg met de betrokken bewoners vooraf. Een voorbeeld van slecht en respectloos nabuurschap door NS en ProRail. Zoiets doe je niet.

Er lagen twee moties op tafel, één was gericht op het beperken van overlast door het treinverkeer. Een tweede motie – ingediend door D66 en VVD – richtte zich ook op overlast op de doorgaande wegen. Uiteindelijk werden beide moties samengevoegd met aandacht voor beperking van de overlast voor de aanwonenden van het spoor en van de doorgaande wegen. De raad ging hier unaniem mee akkoord. Door dit unanieme raadsbesluit wist wethouder Henk Wijkhuisen zich gesterkt om de belangen van Bloemendaal in het overleg met de buurgemeenten over de verkeersplannen rond de F1 krachtig voor het voetlicht te krijgen.

Een ander besluit betrof de afhandeling van integriteitsmeldingen. Naar de mening van D66 – maar ook van de andere in de raad aanwezige partijen – moeten die nu voortvarend worden afgehandeld. Integriteitsmeldingen tegen de burgemeester worden afgehandeld door de loco-burgemeester; de overige door de burgemeester. Er is nog een uitgebreider Integriteitsprotocol voor de afhandeling van integriteitsmeldingen in voorbereiding, maar met het genomen besluit kunnen burgemeester en loco-burgemeester nu vast aan de slag.

Het is niet gebruikelijk om in deze column te verwijzen naar de berichtgeving in de media over de Bloemendaalse politiek. Deze keer doe ik dat wel, omdat HD-journalist Margot Klompmaker op 10 september met pensioen gaat. Jarenlang heeft Margot de berichtgeving over de Bloemendaalse politiek in het Haarlems Dagblad verzorgd. Zo nu en dan met scherpe beschouwingen en persoonlijke inkleuring. Niet altijd tot een ieders genoegen maar dat hoort klaarblijkelijk nu eenmaal bij journalistieke producten. Vrijheid van nieuwsgaring en vrijheid van pers, daar gaat het om. Margot, bedankt.