Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 1 juni 2019

Hoe krijg je een representatief beeld?

Straatinterview

Als raadslid vervul je drie rollen: een controlerende, een kader stellende en een volksvertegenwoordigende. Het controleren en het stellen van kaders gebeurt door het (kritisch) lezen van stukken, het stellen van vragen en veel vergaderen. Daar gaat ongelooflijk veel tijd in zitten. Het gevaar bestaat dan dat voor de volksvertegenwoordigende rol te weinig aandacht en tijd overblijft. Dat is uiteraard niet de bedoeling.

Dus wat doe je als raadslid? Je probeert bij veel bijeenkomsten in je gemeente aanwezig te zijn. De fractie houdt spreekuren. En vooral als er bepaalde belangen in het geding komen, weten inwoners je te vinden. Dat is prima. Veel mensen weten raadsleden echter niet te vinden. Soms is dat niet erg, als men het allemaal goed vindt gaan. Maar soms is dat jammer, want zo mis je als raadslid bepaalde gevoelens en meningen in de samenleving.

Onze fractie is daarom blij dat bij het opstellen van de omgevingsvisie voor sommige onderwerpen aselecte steekproeven uit de Basisregistratie Personen getrokken worden. De gelote personen wordt dan gevraagd om mee te denken en te praten. Het doel is om een dwarsdoorsnede van de bevolking aan het woord te laten komen.
Straatinterviews in februari dit jaar waren ook een ontzettend goed initiatief. Ambtenaren, wethouders en burgemeester gingen de straat op. Samen met een van de afdelingshoofden heb ik in de milieustraat en op de Zwarteweg in Bennebroek diverse mensen geïnterviewd. Vooral de milieustraat bleek een goede plek; iedereen had daar tijd voor een praatje. We vroegen of en zo ja hoe mensen betrokken willen worden bij beleidsvorming. Ook stelden we vragen over wat behouden moet worden of wat juist veranderd moet worden in onze gemeente, belangrijke input voor de nog op te stellen omgevingsvisie.

Uit de gesprekken kwam naar voren dat veel mensen tevreden zijn over hoe het gaat in Bloemendaal. Over het algemeen zijn inwoners blij met hun woonomgeving. Wel was een veel gehoord geluid: zorg toch voor betaalbare woningen voor starters! Zie hier een impressie van de straatinterviews.

Kortom, als volksvertegenwoordiger zijn er uiteraard vele manieren om in gesprek te raken met de inwoners van je gemeente. Hopelijk ontstaat er daardoor een zo representatief mogelijk beeld van wat er leeft in Bloemendaal.