Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 29 mei 2019

Laat de Formule 1 niet uit de bocht vliegen

De D66-fracties van Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort willen duurzame, innovatieve, daadkrachtige en structurele oplossingen voor de toestroom van bezoekers met oog op de Formule 1 in 2020. Om niet in bestuurlijk gedoe en traagheid te belanden roepen zij  de provincie Noord-Holland en het Rijk op om een commissaris, regisseur of kwartiermaker aan te stellen.

Dat vragen de fracties in de eerstvolgende raadsvergaderingen in een gezamenlijke motie aan de colleges van Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort . De voorbereidingstijd is namelijk dusdanig kort dat er geen tijd is voor ellenlange procedures. De verantwoordelijkheid voor mobiliteit in de regio Zuid-Kennemerland is belegd bij een zeer groot aantal partijen (onder meer gemeenten, provincies Noord- en Zuid-Holland, vervoerregio Amsterdam, ProRail, NS, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en Rijkswaterstaat). Het in goede banen leiden van de bezoekersstromen tijdens het evenement kan belangrijke en waardevolle lessen opleveren voor de toekomstige mobiliteit in de regio in het algemeen en bij evenementen of mooie zomerse dagen in het bijzonder.

Fractievoorzitter Lex Oude Weernink: “Het is een absolute noodzaak om nu zonder uitstel voortvarend grote stappen te zetten. Daarbij moeten wel alle hoofdrolspelers worden betrokken, waaronder de betrokken gemeenten, provincies, Rijk, NS, ProRail en de grote streekvervoersbedrijven. De kwartiermaker zou leiding moeten geven aan een stuurgroep – die een duidelijke beslissingsbevoegdheid heeft – waarin deze partijen zijn vertegenwoordigd.