Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 14 december 2018

Nieuwe manier van inwoners betrekken bij Omgevingsvisie

D66 streeft naar zo breed mogelijk draagvlak

In 2021 zal de Omgevingswet in werking treden. Een nieuw onderdeel van deze wet is de Omgevingsvisie. In de Omgevingsvisie komen alle aspecten van de fysieke leefomgeving aan bod. Dus het gaat niet alleen om ruimtelijke ordening, maar bijvoorbeeld ook om gezondheid en milieu. De Omgevingsvisie zal belangrijk worden voor de toekomst van Bloemendaal.

D66 Bloemendaal vindt het daarom essentieel dat de omgevingsvisie breed gedragen wordt en dat voldoende mensen hun bijdrage kunnen leveren. Veel inwoners en organisaties weten de gemeenteraad al te vinden. Maar onze fractie zou het goed vinden als we ook eens de mening van diegenen horen, die niet zo snel het gemeentehuis binnen stappen. Daarom hebben we samen met VDB een amendement ingediend op het projectplan voor de Omgevingsvisie. Dit amendement is met 17 stemmen voor aangenomen.
De wijziging van het projectplan betekent dat we, bij onderwerpen die zich daarvoor lenen, aselecte steekproeven uit de Basisregistratie Personen trekken. De gekozen inwoners zal gevraagd worden mee te denken en te praten over een bepaald onderwerp. Dit kan een onderwerp zijn over de hele gemeente of juist over een van de vijf dorpskernen. Uiteraard is dit alles op vrijwillige basis.

Naast het gebruik van steekproeven zullen natuurlijk nog altijd algemene oproepen gedaan worden en zullen bepaalde instanties direct benaderd worden. Maar we vinden het van groot belang om ook eens het geluid van anderen te horen. Want in een goed functionerende democratie telt elke mening!