Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 5 november 2018

D66 Bloemendaal tegen komst Formule 1

Kwaliteit leefomgeving bedreigd door nieuwe autoraces.

D66 vindt de plannen voor Formule 1-races op het circuit van Zandvoort niet meer van deze tijd. Alle zeilen moeten immers worden bijgezet om het leefmilieu waar mogelijk te beschermen en te verbeteren.

D66 Bloemendaal begrijpt dat mensen willen genieten van spannende races. Maar dat mag niet ten koste gaan van de omgeving van een circuit. Dit wordt echter wel realiteit als de plannen doorgaan.

Het toerisme in onze regio zal de komende jaren zonder nieuwe autoraces toch al fors toenemen. Recente prognoses houden rekening met een verdubbeling van het toerisme in de Amsterdamse regio tot 2030. Voor een ernstige aantasting van de omliggende natuur moet dan ook gevreesd worden. Ook recreanten die op zoek zijn naar rust en natuur – een van de kernkwaliteiten van de strandregio – zullen als de raceplannen doorgaan van een koude kermis thuiskomen.

Veel omwonenden en recreanten ondervinden nu al veel geluidhinder. Het circuit heeft immers een zeer ruime vergunning. Er zijn twaalf zogenaamde UBO-dagen; dit zijn dagen met uitzonderlijke bedrijfsomstandigheden. Er mag dan meer geluid worden geproduceerd dan gemiddeld is toegestaan. Die twaalf dagen zijn standaard in milieuregelgeving. Echter, het circuit mag per kalenderjaar ook nog eens op 110 dagen bepaalde geluidnormen overschrijden.

Het circuit van Zandvoort wordt bovendien omgeven door zwaar beschermde natuur, een Natura 2000-gebied. Dit maakt deel uit van het Natuurnetwerk Nederland. Extra emissies, zoals van stikstof, zijn funest voor dit kwetsbare duingebied.

De bereikbaarheid van Zandvoort is met name op zomerse dagen nu al slecht. Bij een Formule 1-race kan sprake zijn van 125.000 bezoekers, gedurende meerdere dagen. Dit leidt tot nog meer verkeers- en parkeerproblemen op de toegangswegen, overvolle treinen, geluidhinder in de aangrenzende gemeenten en een verslechtering van de lokale luchtkwaliteit.