Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 21 oktober 2018

Aankondiging AAV op maandag 12 november a.s.

Beste Democraat,

Met veel genoegen nodigt het bestuur u uit voor een Algemene Afdelingsvergadering
op maandagavond 12 november 2018, aanvang 20.00 uur

Locatie: De Nieuwe Kring, Oscar Mendliklaan 3, 2111 AS Aerdenhout

 

Agenda:
1. Opening en mededelingen
2. Ev. extra agendapunten
3. Verslag AAV dd. 12-6-18
4. Secretariaat: zittingstermijnen van het bestuur
5. Financiƫn
6. Fractie/wethouder
7. PPC en PCC: benoeming van Pieterjan van der Hulst als voorzitter van PPC en Maurits van Tol als voorzitter van PCC. Zie punt 9 van de vorige AAV. Over de wijze van benoemen: art 3 in de bijlage. Maurits (komt iets later) zal een toelichting geven over Permanente campagne. Zie ook bijlage 2.
8. Rondvraag
9. Sluiting

PAUZE

Daarna is er een voordracht over de ENERGIETRANSITIE door Maaike Kamps.

Wij hopen op een flinke belangstelling van de leden en een geanimeerde discussie.