Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 30 september 2018

Vitaal Vogelenzang – een mooi voorbeeld van participatie

Ruim twee jaar geleden is het project `Vitaal Vogelenzang` van start gegaan. Het doel van dit project is om de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte in Vogelenzang te verbeteren. Hiervoor is een Denktank opgericht, bestaande uit afgevaardigden van een aantal organisaties in Vogelenzang. Een belangrijk onderdeel van het project is nieuwbouw. De raad heeft op 27 september jl. ingestemd met de voorkeursvariant van de Denktank.

Ruimte voor nieuwbouw
Vitaal Vogelenzang heeft geleid tot maatregelen op vier terreinen: zorg & welzijn, maatschappelijke & commerciële voorzieningen, openbare ruimte en groen & wonen. Inmiddels zijn er al diverse initiatieven opgestart. Er wordt bijvoorbeeld hard gewerkt aan een mozaïekbank en er is een speciale tablet voor senioren beschikbaar. Verder is er een plan opgesteld om woningen toe te voegen aan het dorp. Het plan betekent dat Integraal Kind Centrum ‘de Paradijsvogel’ op de huidige locatie blijft staan. Het tenniscomplex verhuist en krijgt vijf all-weather banen. Dat is minder dan het huidige aantal, maar daar staat tegenover dat deze banen het hele jaar door bespeeld kunnen worden.  Het aantal voetbalvelden gaat van drie naar twee, waarvan er één milieuvriendelijk kunstgras krijgt. Ook hiervoor geldt dat kunstgras vaker bespeelbaar is dan gewoon gras, zodat er toch voldoende getraind kan worden. Al met al ontstaat hierdoor ruimte voor 72 nieuwe woningen.

Voor de woningen zijn drie varianten uitgewerkt: de basisvariant, de vitale variant en de commerciële variant. De varianten verschillen in woningtypes. De vitale variant kreeg de voorkeur van de Denktank. Ook bleek uit een peiling onder Vogelenzangers dat 72% voor de vitale variant was. De variant bleek echter strijdig met het gemeentelijk woonbeleid. Daarin is namelijk bepaald dat een nieuw plan altijd 33% sociale huurwoningen moet bevatten en dat was niet meegenomen in de vitale variant.

Wat vindt de D66-fractie?
De D66-fractie vindt Vitaal Vogelenzang een mooi voorbeeld van participatie. Er is enorm veel energie in het project gestopt. Inwoners hadden respect voor elkaar. Ze hadden oog voor het algemeen belang naast hun eigen belang. De uitkomst van het proces was echter onverenigbaar met de vereist van 33% sociale woningbouw. We hebben de wethouder dan ook gevraagd hoe het heeft kunnen gebeuren dat belangrijke kaders blijkbaar niet duidelijk zijn meegegeven. Ook hebben we het college gevraagd om dit in de toekomst beter op te pakken.

Afkoopregeling
Bij bouwplannen met minder dan 18 woningen is het mogelijk om het niet-realiseren van sociale woningbouw `af te kopen`. Hoewel dat bij meer dan 18 woningen formeel niet is toegestaan, leek het ons een sympathieke gedachte om hier de afkoopmogelijkheid wel toe te passen. Het geld dat daarmee vrijkomt wordt dan gestopt in een vereveningsfonds voor sociale woningbouw. Daarmee wordt het gemakkelijker om sociale woningbouw elders te realiseren. Een rondje langs andere politieke partijen leek helaas niet voldoende steun op te leveren voor dit idee.

Gezien het bijzondere proces heeft de D66-fractie volmondig `ja` gezegd tegen de vitale variant. We vinden dat mensen mee moeten kunnen praten over hun directe woonomgeving. In Vogelenzang is dat op een manier gebeurd waarbij veel inwoners zijn betrokken. De fractie zal er bij toekomstige projecten op toezien dat de juiste kaders worden meegegeven en in het bijzonder de kaders die betrekking hebben op sociale woningbouw.

Uiteindelijk weegt de gemeenteraad alle belangen tegen elkaar af en neemt een beslissing. In dit geval heeft de raad in meerderheid gekozen voor de vitale variant.