Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 30 september 2018

Vitaal Vogelenzang – een mooi voorbeeld van participatie

Het project
Ruim twee jaar geleden startte het project `Vitaal Vogelenzang`. De uitdaging die er lag was om de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte in Vogelenzang te verbeteren. Er werd een Denktank opgericht, bestaande uit afgevaardigden van een aantal belangrijke organisaties en platforms in Vogelenzang.

Inmiddels zijn er al diverse initiatieven opgestart. Er wordt bijvoorbeeld hard gewerkt aan een mozaïek-bank en er is een speciale tablet voor senioren beschikbaar. Ook is er een plan opgesteld om woningen toe te voegen aan het dorp. Over dit plan moest de gemeenteraad 27 september beslissen.

Het plan betekent dat IKC de Paradijsvogel op de huidige locatie blijft staan. Het tenniscomplex verhuist en krijgt vijf all-weather banen. Het aantal voetbalvelden gaat van drie naar twee, waarvan er één milieuvriendelijk kunstgras krijgt. Hierdoor ontstaat ruimte voor 72 nieuwe woningen.

Voor de woningen werden drie varianten uitgewerkt: de basisvariant, de vitale variant en de commerciële variant. De varianten verschillen in woningtypes. De vitale variant kreeg de voorkeur van de Denktank. Ook bleek uit een peiling onder Vogelenzangers dat 72% voor de vitale variant was.

Echter, alle drie de varianten waren strijdig met het gemeentelijk woonbeleid. Daarin is namelijk bepaald dat een nieuw plan 33% sociale huurwoningen moet bevatten.

Wat vindt de D66-fractie?
De D66-fractie vindt Vitaal Vogelenzang een mooi voorbeeld van participatie. Er is enorm veel energie in het project gestopt. Inwoners hadden respect voor elkaar. Ze hadden oog voor het algemeen belang naast hun eigen belang.

Helaas heeft de vitale variant geen sociale huur-component. We hebben de wethouder gevraagd hoe het heeft kunnen gebeuren dat belangrijke kaders blijkbaar niet duidelijk zijn meegegeven. Ook hebben we het college gevraagd om dit in de toekomst beter op te pakken.

Bij bouwplannen met minder dan 18 woningen is het mogelijk om het niet realiseren van sociale woningbouw `af te kopen`. Hoewel dat bij meer dan 18 woningen formeel niet is toegestaan, leek het ons een sympathieke gedachte om hier de afkoopmogelijkheid wel toe te passen. Het geld dat daarmee vrijkomt wordt dan gestopt in een vereveningsfonds voor sociale woningbouw. Daarmee wordt het gemakkelijker om sociale woningbouw elders te realiseren. Een rondje langs andere politieke partijen leek helaas niet voldoende steun op te leveren voor dit idee.

Gezien het bijzondere proces heeft de D66-fractie volmondig `ja` gezegd tegen de vitale variant. We vinden dat mensen mee moeten kunnen praten over hun directe woonomgeving. In Vogelenzang is dat op een manier gebeurd waarbij veel inwoners zijn betrokken. De fractie zal er bij toekomstige projecten op toezien dat de juiste kaders worden meegegeven en in het bijzonder degene die betrekking hebben op sociale woningbouw.

Uiteindelijk weegt de gemeenteraad alle belangen tegen elkaar af en neemt een beslissing. In dit geval heeft de raad in meerderheid gekozen voor de vitale variant.