Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 juli 2018

De start van Eva Voorham als raadslid

Na de installatieraad begin april is de fractie van D66 enthousiast van start gegaan. Als gloednieuwe raadsleden zijn wij begonnen met een inwerkprogramma waarin wij kennismaakten met verschillende onderwerpen om ons zo goed mogelijk op het raadswerk voor te bereiden. Er kan daarbij worden gedacht aan een trainingsprogramma over rollen en instrumenten van de raad, integriteit, gemeentefinanciƫn en verschillende vergadermogelijkheden.

Daarnaast maakten we o.a. kennis met de ambtelijke organisatie, met maatschappelijke organisaties en werd een bustour door de gemeente georganiseerd. Het was een leuke tocht langs alle dorpskernen en ook een goed moment om nader kennis te maken met andere raadsleden. Ik zat samen met raadslid Sacha Kuijs achter in de bus en wij hebben beiden ook kennisgemaakt met de drempels in de gemeente Bloemendaal. Elke drempel had een krachtige lancering tot gevolg, die bij een raadslid van een andere partij tot een fikse wagenziekte leidde.

De voorbereiding was leerzaam, maar ook het echte raadswerk deed zijn opwachting. Voor mij betekent dit het lidmaatschap van de commissie Samenleving. Een commissie met een breed scala aan onderwerpen: Coƶrdinatie WMO; Seniorenbeleid; Jongerenbeleid; Wonen; Jeugdwerkloosheid; Sociale Zaken; Kinderopvang; Gehandicaptenzorg; Vluchtelingenbeleid; Volksgezondheid; Onderwijs; Scholenbouw; Toerisme en Recreatie; beleidsontwikkeling; VVV; Strand; Evenementen; Werkgelegenheid; Regio Kennemerland; Cultuur; Sport; Welzijnsvoorzieningen; Vrijwilligersbeleid; Dieren(welzijn).

Ik beloof deze opsomming niet nog een keer te doen in de komende vier jaar!

De komende maanden is er reces, maar na de zomervakantie gaan we weer verder om ons voor deze prachtige gemeente in te zetten. Ik ben van plan om regelmatig te berichten over de commissie Samenleving en mijn belevenissen als raadslid.

Fijne zomer!