Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 11 juli 2018

D66 houdt financiële positie van Paswerk goed in de gaten

In juni 2018 lag de ontwerpbegroting van Paswerk voor in de commissie. Een ontwerpbegroting die D66 enige zorgen baart, omdat de gemeente behoorlijke risico’s loopt.

Paswerk is een mensontwikkelbedrijf en re-integratiebedrijf voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn totaal bijna 850 mensen bij en via Paswerk werkzaam. Paswerk heeft eigen leerwerkbedrijven, zoals groen, post, grafisch, metaal, elektro, schoonmaak, catering, textiel en verpakken. Met de komst van de Participatiewet is de instroom in de sociale werkvoorziening echter afgesloten. Paswerk zal niet verder groeien, maar blijven bestaan voor de huidige werknemers.

Paswerk is een gemeenschappelijke regeling (GR) die voor de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Haarlemmerliede en Spaarnwoude, Heemstede en Zandvoort de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uitvoert. In de GR Paswerk is bepaald dat de gemeenteraden bij het bestuur Paswerk vóór 1 juli jl. hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren kunnen brengen. In de commissie Samenleving werd dit voorstel behandeld.

D66 heeft in de commissie uitgesproken blij te zijn met de positieve verwachtingen van Paswerk voor 2019, maar heeft ook haar zorg geuit om de verwachte structurele tekorten. In de komende jaren gaan deze oplopen tot  circa € 4,1 miljoen in 2022.

Uit de begroting blijkt desondanks dat het tekort ten laste van de gemeenten afneemt. Paswerk geeft namelijk aan het tekort zelf te kunnen opvangen door het verdienmodel te optimaliseren. Zij heeft hier een concreet actieplan voor bedacht (Schröder-rapport). Dit neemt niet weg dat het mogelijk is dat Paswerk het niet voor elkaar krijgt om de tekorten de komende jaren zelf op te vangen. Dit houdt een risico in voor de aangesloten gemeenten.

Uit de stukken was niet op te maken of de structurele tekorten bij Paswerk in de huidige meerjarenraming van de gemeente Bloemendaal zijn opgenomen. D66 heeft hier vragen over gesteld. Dit bleek gelukkig het geval te zijn.  Het bestaan van een concreet actieplan en het opnemen van de tekorten in de meerjarenraming was voor de fractie voldoende reden om de begroting van Paswerk als hamerstuk in de raadsvergadering te behandelen.