Steun ons en help Nederland vooruit

zaterdag 7 juli 2018

Coalitieakkoord biedt goede mogelijkheid voor brede inbreng inwoners

Het nieuwe coalitieakkoord 2018-2022 tussen D66, CDA en VVD heeft veel reacties opgeleverd. Deze waren uiteenlopend van aard: “De een vond dit akkoord te algemeen geformuleerd, de ander daarentegen was er juist positief over omdat hiermee niet alles was dichtgetimmerd, ” aldus fractievoorzitter Lex Oude Weernink. Positief is in ieder geval dat  diverse onderdelen van het verkiezingsprogramma van D66 goed naar voren zijn gekomen, bijvoorbeeld duurzaamheid en energietransitie, mobiliteit, zorg voor en ondersteuning van kwetsbare mensen en de nadruk op woningen in het starters- en middeldure segment.

Oude Weernink ziet veel voordelen in het nieuwe coalitieakkoord omdat het nieuwe akkoord niet alleen de gelegenheid biedt om te werken aan brede steun vanuit de raad, maar ook de inwoners van onze gemeente nog voldoende ruimte voor inbreng biedt. Het nieuwe College, bestaande uit Henk Wijkhuisen (D66), Nico Heijink (VVD) en Susanne de Roy van Zuidewijn (CDA) is inmiddels dan ook op pad gegaan om over de thema’s wonen, verkeer, duurzaamheid, zorg en welzijn en veiligheid te horen wat de bewoners daarvan vinden. Dit is ook de reden waarom het onderwerp ‘participatie’ minder prominent terug te vinden is in het coalitieakkoord: inmiddels is participatie een gewoon onderdeel geworden van de werkwijze van de gemeente.

Onderhandelingsproces

De onderhandelaars namens D66, Lex Oude Weernink en voormalig raadslid Hein Struben, zijn vol lof over het proces dat tot dit akkoord geleid heeft. Eerst is geprobeerd een coalitie vanuit het midden te vormen, maar Groen Links gaf weinig respons. De informateur, Pieter Litjens, kwam gaandeweg tot de conclusie dat een coalitie van D66 / CDA / VVD het meest kansrijk zou zijn. Op basis van het advies van de adviescommissie is gekozen voor de coalitie die veel stabiliteit en dus een hoge overlevingskans zou bieden. VVD heeft enige tijd nodig gehad om haar eerste voorkeur (GL/CDA/VVD) los te laten, maar zag uiteindelijk in dat een samenwerking met D66 en CDA toch het meest stabiel zou zijn.

Tijdens de onderhandelingen hebben de onderhandelaars veel steun gehad van een speciaal voor dit traject samengesteld team van deskundigen uit eigen geledingen. Zo konden de onderhandelaars bijvoorbeeld gebruikmaken van de financiële kennis van oud-wethouder Annemieke Schep, en van de inhoudelijke kennis van Sacha Kuijs en voormalig fractievoorzitter Conny van Stralen.  “Dit zorgde ervoor dat we tijdens de onderhandelingen goed voorbereid waren en de beste afwegingen konden maken”, laat Oude Weernink weten.

Discussiebijeenkomsten

Vrijdag 29 juni was de eerste discussiebijeenkomst over het coalitieakkoord met bewoners in Bennebroek. Namens D66 was Lex Oude Weernink daar ook bij. “Het was een zinvolle bijeenkomst. Eens te meer is duidelijk geworden dat wij met dit brede akkoord op het goede spoor zitten”. De tweede discussiebijeenkomst over hetzelfde onderwerp in het gemeentehuis van Bloemendaal op zaterdag 30 juni, waarbij D66 werd vertegenwoordigd door Eva Voorham, leverde eenzelfde beeld op.