Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 9 mei 2018

D66 voor evaluatie inspraak

Afgelopen jaar heeft de gemeenteraad van Bloemendaal ervoor gekozen alle inwoners van de gemeente de mogelijkheid te geven in te spreken op nieuw geïntroduceerde inspreekavonden, de zogenaamde Beeldvormende Avonden. Graag wil D66 deze verandering evalueren om vast te stellen of we hiermee met de inwoners in gesprek komen over onze besluitvorming, zoals beoogd.

Er is een inspreekmogelijkheid eens per maand op dinsdagavond gekomen, en de mogelijkheid deel te nemen aan een themabijeenkomst tijdens de Beeldvormende Avonden. Dit had als doel inwoners ruimere gelegenheid te geven haar zienswijze te delen met de leden van de raad. Hier kunnen belanghebbenden, experts, college-, en raads- dan wel commissieleden gedurende een hele avond met elkaar van gedachten wisselen over een bepaald onderwerp. Dit kwam in de plaats van de drie minuten inspreektijd in een commissievergadering, waarbij het college geen mogelijkheid had op vragen te antwoorden.

Dit hoeft niet uit te sluiten dat inspreken in de commissies wat D66 betreft in de toekomst kan terugkeren, mits op een betere manier dan voorheen. Daarnaast willen wij kijken of andere vormen van participatie op draagvlak kunnen rekenen. Het opzetten van burgerpanels is hiervan een voorbeeld, waarbij willekeurig geselecteerde burgers input kunnen leveren bij de meningsvorming over een zaak.

D66 vindt het te vroeg om conclusies te trekken of deze verruiming en verschuiving van het inspreken op de Beeldvormende Avonden onveranderd moet blijven. Graag wil D66 deze evaluatie laten plaatshebben, alvorens een besluit van de vorige raad ongedaan te maken. Overigens kunnen verschillende vormen van participatie naast elkaar bestaan. Wij gaan er vanuit dat er op korte termijn hierover gesproken zal worden.