Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 13 april 2018

D66 steunt onderzoek Elswoutshoek

In de gemeenteraadsvergadering van 12 april is de motie “Onderzoek Elswoutshoek” aangenomen. Daarin wordt de burgemeester gevraagd een extern, onafhankelijk onderzoek te laten uitvoeren naar de gebeurtenissen in 2014 rond het dossier Elswoutshoek. D66 was – naast VVD, CDA en GroenLinks – mede-indiener van deze motie.

De burgemeester had eerder aangegeven dat hij het dringend gewenst acht om waarheidsvinding te (laten) plegen op de gebeurtenissen in 2014 rond het dossier Elswoutshoek, daaruit conclusies te trekken en waar mogelijk tot verzoening te komen.

D66 is verheugd dat de gemeenteraad, vanuit haar eigen rol en identiteit, met de aanvaarding van de motie een onafhankelijk oordeel over de gebeurtenissen in 2014 kan krijgen.

Thema

Richtingwijzers

De uitgangspunten van D66 zijn vastgelegd in vijf ‘Richtingwijzers’. Deze geven richting aan het denken en de ideevorming binnen de partij, maar hebben niet de status van dogmatische waarheden.
De Mr. Hans van Mierlo Stichting publiceert regelmatig over het D66 gedachtengoed.

Lees meer