Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 februari 2018

Nog geen keuze voor verbinding Randweg-Zeeweg in Overveen

Op 1 februari heeft Jerker Westphal van D66 in de raadsvergadering vragen gesteld over de status van het onderzoek naar een wegverbinding tussen de Westelijke Randweg en de Zeeweg.

“Komt er een verbinding tussen de Westelijke Randweg en de Zeeweg” vraagt het Haarlems Dagblad op 26 januari. De krant meldt dat de vier wethouders uit de regio de voorkeur geven aan een variant via de Dompvloedslaan in Overveen.

In Overveen is er veel verkeersoverlast door het centrum en is er behoefte aan een omleidingsroute. Een omleiding via de Dompvloedslaan lijkt echter geheel geen oplossing en alleen extra problemen te gaan veroorzaken. Eerder is alleen gesproken over een verbinding door het westelijk tuinbouwgebied naar de Brouwerskolkweg.

D66 heeft het college uitleg gevraagd waarom er nu een voorkeursvariant is en dit besluit genomen is.

Het college stelt dat de informatie in de krant niet geheel correct is. De colleges hebben wel varianten geïnventariseerd, maar geen keuzes gemaakt. Er komt nog een bijeenkomst met de gezamenlijke raden medio 2018 om het onderwerp te bespreken. Daarna zal besloten worden of er nader onderzoek komt en waarnaar.

Conclusie is dat er weinig vorderingen gemaakt zijn in de afgelopen 4 jaar op afspraken die in het regionale mobiliteitsplan gemaakt zijn. Teleurstellend en actiepunt voor de volgende bestuursperiode om aan regionale samenwerking op het gebied van mobiliteit echt invulling te geven.

De gewenste afwaardering van de Zijlweg, Julianalaan en Kleverlaan kan alleen gebeuren wanneer er een alternatief komt. D66 Bloemendaal zal de komende jaren zich blijven inzetten dat verkeerswethouders uit onze regio voldoende aandacht geven aan een alternatief voor het verkeer door de dorpskernen.