Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 1 februari 2018

Integrale afweging voor Bispinckpark en omgeving heeft tijd nodig

Op 1 februari heeft de raad van Bloemendaal het definitief bestemmingsplan voor de voormalige Martin Schildergarage aan de Dr. Dirk Bakkerlaan in Bloemendaal vastgesteld. Daarnaast is een voorstel van de VVD behandeld. Dit voorstel slaat nu al piketpalen voor het stedenbouwkundige perspectief Bispinckpark naar aanleiding van een uitgebreide reactie van omwonenden en blokkeert daarmee eigenlijk bijna alle ontwikkeling rond de vijver van het Bispinckpark.

De burgerparticipatie voor een stedenbouwkundig perspectief Bispinckpark, het Landje van van Riessen en de voormalige garage heeft tot nu toe duidelijkheid gegeven van de wensen van de directe omgeving. Dat is nuttig, D66 dankt dan ook iedereen die hier tijd en energie in heeft gestoken.
Voor D66 is het belangrijk dat het stedenbouwkundig perspectief tot stand komt met een afweging van participatie alle publieke belangen zoals o.a. gemeentelijke financiën, sociale woningbouw, waterbeheersing, groenbeheer, onderwijs en verkeer. De motie van de VVD komt daarom voor D66 te vroeg en het participatieproces kaapt op deze manier het proces.
Volgens D66 moet het hele afwegingsproces worden doorlopen i.p.v. dat dit halverwege wordt gestopt. D66 wil dan ook dat het college het proces afmaakt en het stedenbouwkundig perspectief daarna aan de commissie en raad voorlegt voor besluitvorming.

Het voorstel van de VVD heeft het niet gehaald.

D66 heeft altijd respect gehad voor hoe de VVD zich in Bloemendaal breed maakt voor het algemeen belang. Deze motie wekt echter de indruk van een soort cliëntelisme dat bij een actiepartij als de SP niet zou misstaan. D66 is van mening, dat burgerparticipatie zeker rekening moet houden met belangen en zienswijze van direct omwonenden. Bij een afweging in de raad hoort een volledig beeld met alle aspecten waaronder het algemeen belang. Helemaal opmerkelijk is dat de VVD het woonbeleid kwalificeert als een “wensenlijstje” van het college. Dat soort wensenlijstjes bestaan niet. Dat is het eerder door de raad vastgestelde beleid voor wonen en ruimtelijke kwaliteit.

Eerder was D66 al tegenstander voor het niet in gezamenlijkheid ontwikkelen van de drie locaties rond het Bispinckpark. Voor de overgebleven twee locaties moet wel een goede integrale afweging gemaakt worden.