Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 19 januari 2018

D66 maakt programma gemeenteraadsverkiezingen Bloemendaal bekend

“Nu kiezen voor morgen”

Dat is de slogan waarmee D66 Bloemendaal de campagne voor de komende gemeenteraadsverkiezingen gaat voeren. Vrijdag 19 januari maakte D66 Bloemendaal haar verkiezingsprogramma bekend. Daarin ligt de nadruk op een grotere betrokkenheid van de inwoners bij het lokale bestuur, kwaliteit van de leefomgeving en duurzaamheid.

Staatssecretaris Menno Snel en Bloemendaalse GR-kandidaten

Om de betrokkenheid van de inwoners bij het lokale bestuur te vergroten, benadrukt D66 het belang van de zogeheten gelote burgerpanels. Hierbij worden de deelnemers geloot uit het kiesregister. De deelname daaraan is vrijwillig. Deze gelote burgerpanels kunnen meedenken en meepraten over afgebakende vraagstukken met een effect op de hele gemeente. Zoals de afwikkeling van het (strand)verkeer, waaronder het gebruik en de aanleg van fietspaden, met aandacht voor de verschillende gebruikers.
De kwaliteit van de leefomgeving in de vijf kernen van de gemeente – Bennebroek, Vogelenzang, Aerdenhout, Overveen en Bloemendaal – wil D66 waar mogelijk versterken. Naast het bevorderen van rust, groen en een beter milieu streeft D66 naar een evenwichtig woningaanbod voor alle inwoners. D66 wil de doorstroom bevorderen door in de eerste plaats woningbouw voor senioren te stimuleren, liefst in de nabijheid van OV-knooppunten en winkelcentra. Daarnaast moet er meer ruimte komen voor middeldure huurwoningen. Vanzelfsprekend heeft ook het op peil houden van de sociale woningvoorraad blijvende prioriteit.
Door zorgvuldig natuurbeheer, duurzaam bouwen en schone energie moet het milieu zoveel mogelijk gespaard worden. Dit laatste wil D66 onder meer bereiken met de plaatsing van zonnepanelen, bijvoorbeeld op de gemeentelijke parkeerterreinen langs de kust.

In de komende campagne wil D66 duidelijk maken welke keuzes noodzakelijk zijn om de gemeente Bloemendaal ook in de verdere toekomst zo leefbaar mogelijk houden.
“Onderwerpen als de toename van het verkeer, de groeiende behoefte aan recreatie en de druk op de lokale woningmarkt vragen om duurzame oplossingen, ook voor een volgende generatie. Wij moeten nu kiezen voor morgen”, aldus D66 lijsttrekker Lex Oude Weernink.

Klik hier voor de link naar het verkiezingsprogramma!