Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 2 november 2017

Mededeling in de raad over citaten

Op 2 november heeft fractievoorzitter Conny van Stralen een mededeling gedaan in de raadsvergadering:

De eigenaren van het landgoed Elswoutshoek in Overveen citeren momenteel op social media regelmatig uit interne D66 e-mails afkomstig uit de computer van een voormalig D66-raadslid. In de afgelopen commissie bestuur & middelen herhaalden ze dat ook hier in deze raadzaal. Daarom wil ik hier daarop ook reageren.

In de mailwisseling schrijven fractieleden onder meer dat ze zich ergeren aan bepaalde zaken. Wanneer dat terecht bleek, hebben wij daar ook in de commissie- of raadsvergaderingen vragen over gesteld.
Nu – enige jaren later – worden deze meningen van fractieleden aangedragen als ‘bewijs’ voor het inhoudelijk gelijk van de eigenaren, en er wordt selectief uit e-mails geciteerd. Meningen worden als feiten gepresenteerd. Dat vinden wij geen juiste manier van handelen, maar gelukkig weten we tegelijkertijd dat die interne e-mails ook echt niet zo spannend zijn.

De fractie van D66 Bloemendaal heeft altijd ieder raadsvoorstel op zijn eigen merites beoordeeld en een beargumenteerd standpunt naar voren gebracht.
Nu er recent een vergunning is verleend voor modernisering van de bestaande woning aan de Elswoutslaan door een mooie aanbouw – die toch binnen bestemmingsplan mogelijk bleek te zijn – kan dit hoofdstuk afgesloten worden.
Vragen over onze e-mailwisseling toentertijd beantwoorden wij graag.  Namens D66 spreek ik graag de wens uit dat het conflict over nieuwbouw van een woning op Elswoutshoek nu tot een oplossing is gekomen.