Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 2 november 2017

Iedereen is welkom hier: voorwaarde is dat gebied mooi blijft en beschermd wordt

Op 2 november 2017 heeft het ontwikkelperspectief Binnenduinrand een zienswijze meegekregen van de raad van de gemeente Bloemendaal door een voorstel van GroenLinks, D66, VVD, PvdA en CDA.

Het is bijzonder dat de gemeenten in de regio onder regie van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) dit ontwikkelperspectief op de binnenduinrand hebben opgesteld en het eens geworden zijn over de grote waarden daarvan. De raad ziet zeer zeker het belang van sturing van bezoekers- en toeristenstromen in regio-verband, van behoud van het karakter van de gemeente (rust, ruimte, groen) en het belang van behoud van natuurwaarden in de gemeente.

Toeristische doorontwikkeling. Hoe?

Niet geheel duidelijk uit het ontwikkelperspectief wordt hoe de toeristisch-recreatieve doorontwikkeling van de kust(plaatsen) tot “Amsterdam Beach” met behoud van rust en ruimte kan gaan plaatsvinden. Zeker omdat er gesproken wordt van een verkenning van de mogelijkheden om het gehele duingebied onder de noemer van “Nationaal Park” te brengen en als zodanig te promoten. Gezamenlijk wil de MRA ook een marketing- en promotiestrategie voor de Binnenduinrand ontwikkelen in lijn met het project “Amsterdam bezoeken, Holland zien”.

De raad stemt in met het vrijgeven van het ontwikkelperspectief Binnenduinrand vrij te geven voor inspraak, maar geeft mee dat het karakter en natuurwaarden van het gebied nu en in de toekomst moeten worden zekergesteld, ook bij toename van bezoekers en toeristische bedrijvigheid. Overlast van het verkeer moet daarbij zoveel mogelijk worden voorkomen. Op de 4e raadsconferentie over het ontwikkelperspectief in december 2017 dienen de consequenties voor de binnenduinrand en specifiek de gemeente Bloemendaal zijn van de toeristich-recreatieve doorontwikkeling.

Samenvattend: de toeristen mogen komen, maar dan wel graag op de fiets of met de light-rail.