Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 18 mei 2017

Bakkerlaan, Landje en Bispinckpark gezamenlijk ontwikkelen

De gemeenteraad van Bloemendaal heeft op 18 mei het Stedenbouwkundig Plan voor nieuwbouwplannen aan de Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18 vastgesteld. Er is een voorwaarde toegevoegd dat er met medeneming van dit gebied een stedenbouwkundig perspectief wordt opgesteld voor het bredere gebied (inclusief Landje van Van Riessen en Bispinckpark). Dit stedenbouwkundig perspectief wordt dan straks gebruikt als input voor het uiteindelijke (ontwerp)bestemmingsplan.

Hiermee wordt het centrum van het dorp niet stukje bij beetje, maar als geheel stedenbouwkundig bekeken. Het betekent dat de overgangen tussen de percelen nader bekeken worden, dat parkeren voor het gehele gebied getoetst wordt (verkeer). Er kan bekeken worden welke loop- en fietsroutes nuttig en haalbaar zijn rond de school. De bouw van de koetswoningen achter de Dr. Dirk Bakkerlaan moet ook goed afgestemd worden met de nieuwbouw op het Landje van Van Riessen. D66 wil ook dat plannen voor sociale woningbouw in het geheel meegenomen worden als er over verschillende stedebouwkundige varianten wordt nagedacht met de verschillende betrokkenen.

Centrale vijver in het Bispinckpark van Bloemendaal

Bloemendaal

Landje van Van Riessen in Bloemendaal met zicht op oude garage Dr. Dirk Bakkerlaan 14-18