Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 april 2017

Mobiliteitsfonds krijgt vaart

In 2013 zijn de colleges van de gemeenten Haarlem, Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort de ‘Gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland’ aangegaan. Deze regeling bestaat uit een beleidsvisie met een projectenlijst en een mobiliteitsfonds. Hierin storten alle deelnemende gemeenten geld en dit jaar wordt er voor het eerst meer geld besteed aan projecten dan dat er gespaard wordt.

De raad van Bloemendaal heeft ingestemd met het jaarverslag en de planning voor 2018. Er staan zowel regionale fietspaden, fietsvoorzieningen bij stations, OV-doorstromingsmaatregelen, verbetering wegen als verkeersmanagement.
En het project Duinpolderweg staat niet meer prominent op de lijst.

Omdat de gemeenschappelijke regeling nu de uitvoering in gaat wordt er een programmamanager en lobbyist aangetrokken. D66 heeft ingebracht dat een lobbyist voor grote infrastructurele projecten nuttig is maar dat die projecten nu nog niet in zicht zijn. Met deze zienswijze stemde de wethouder in.

Jerker Westphal, woordvoerder grondgebied van D66 Bloemendaal, heeft gevraagd om de fietsverbinding Haarlemmermeer-strand nu ook snel op de uitvoeringsagenda te krijgen. Deze route is nu niet alleen incompleet en onhandig, maar ook niet veilig genoeg om fietsen naar het strand voor veel mensen de eerste keus te kunnen maken.
Doordat een fietspad door de Waterleidingduinen door gerechtelijke uitspraken niet meer mogelijk is, moet ook naar alternatieven gezocht gaan worden voor de route.
De wethouder stelt dat er meer onderzoek nodig is om de fietsroutes te verbeteren en zegt toe hier vaart achter te zetten.

Het schrappen van de Duinpolderweg uit het mobiliteitsplan levert volgens D66 geen oplossingen voor de verkeersproblemen in de regio. Het is wel goed om deze projectnaam te schrappen. Bij de Provincie heet het project nu de Bereikbaarheid Haarlemmermeer-Bollenstreek. En daar gaat het natuurlijk om!