Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 20 april 2017

Landgoederenbeleid wordt nog niet concreet in Bloemendaal

Eind vorig jaar stelde de raad het nieuwe landgoederenbeleid vast. Hierin zijn de toetsingsregels voor de bescherming maar ook voor het eigentijds gebruik van de cultuurhistorische landgoederen vastgelegd.

In deze nota is ook bepaald dat het beleid niet direct in bestemmingsplannen vertaald gaat worden maar het toetsingsinstrument is bij nieuwe plannen. Daarna volgt een vastlegging in de bestemmingsplannen.

De eerste casus diende zich aan toen het college overeenstemming had bereikt met de eigenaren van landgoed Elswoutshoek. Daarom vroeg het college de raad instemming voor de kaders van een plan voor verplaatsing/nieuwbouw van een woonhuis, dierenverblijf en materiaalberging. Daar kwam geen instemming voor door tegenstand van LB, VVD en GL met verschillende argumentatie. De deur bleef nog openstaan voor een wat meer bescheiden plan wat deze maand besproken is. Het college heeft daarbij de argumentatie gedegen gestoeld op het nieuwe landgoederenbeleid. Echter, nog steeds geen meerderheid bij de behandeling in de commissie grondgebied.

Opeens een alternatief plan

Omdat de landgoedeigenaren nu zelf een alternatief willen realiseren dat geen bestemmingsplanwijziging nodig heeft (en daardoor ook geen instemming van de raad nodig heeft) vindt het college en de meerderheid van de partijen dat de raad geen kaders meer hoeft te stellen.

“D66 ziet niet in waarom de raad het voorstel niet zou moeten behandelen als er nu bouwplannen voor het landgoed zijn,” stelt Conny van Stralen, fractievoorzitter van D66 Bloemendaal, “het collegevoorstel is de uitwerking van het nieuwe beleid voor landgoederen dat we recent hebben vastgesteld en leidt tot verankering hiervan in een actueel bestemmingsplan met een utilteitszone en meer bepalingen. Dit is nu niet gebeurd en dit zien wij als een gemiste kans en het ontlopen van onze verantwoordelijkheid om kaders te stellen.”

Bij de invoering van de omgevingswet zal de nota landgoederen wel weer een rol spelen bij de invulling van het beleid.