Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 30 maart 2017

Vragen over Bijduinhof

Het is niet de eerste keer dat de bouwwerkzaamheden aan de Bijduinhof protesten opleveren en vragen in de raad. Maar nu de “ondergrondse” parkeergarage zichtbaar wordt, is de gemeenteraad onthutst. Hoe heeft dit zo ver kunnen komen?

In de raadsvergadering heeft D66 samen met PvdA en CDA over dit bouwproject weer vragen gesteld. Eerder was er sprake van dat het bouwplan ongewijzigd gerealiseerd werd. Onlangs werden wij erop attent gemaakt dat de commissie ruimtelijke kwaliteit in oktober wijzigingsverzoeken van het bouwplan heeft behandeld en er daarbij op gewezen heeft dat “een hoge beschoeiing of een perronstuk niet gewenst is. De commissie adviseert in overleg met de architect naar een andere oplossing te zoeken, met wellicht juist een lager gelegen tuinkamer.”

Het college zal uiterlijk dinsdag bij de volgende commissie grondgebied met een antwoord komen.

Bijduinhof Overveen

Bijduinhof Overveen