Steun ons en help Nederland vooruit

zondag 19 februari 2017

Bloemendaal zoekt nieuwe, vaste burgemeester

De Commissaris van de Koning van Noord-Holland, dhr. Remkes, is gestart met het zoeken van een geschikte burgemeester voor de gemeente Bloemendaal. Het zal volgens hem iemand moeten worden met voldoende ervaring om de lastige bestuurscultuur goed aan te kunnen, maar zowel hij als de huidige interim-burgemeester Bernt Schneiders vinden dat de gemeente er weer klaar voor is.

Profielschets

Wat voor burgemeester het moet zijn, heeft de raad vastgelegd in een profielschets. De gehele profielschets leest u hier.

De inwoners centraal

In de raadsvergadering heeft fractievoorzitter Conny van Stralen er namens D66 één ding uitgelicht: “Voor D66 is het belangrijk dat de nieuwe burgemeester een rol speelt in het participatie beleid. Hoe betrekken we inwoners op een goede manier bij onze besluitvorming? In de profielschets zie je dat terug in dat we vragen dat de burgemeester gemakkelijk contact maakt met inwoners en organisaties en zich zowel verbindend als daadkrachtig kan opstellen. We zien dat het nodig is om mensen bij elkaar te brengen en om goed om te gaan met mensen die hun belangen behartigen. Daarentegen is het ook nodig om duidelijk grenzen te stellen, verwachtingen te managen en processen goed in te richten. Zowel de organisatie als het college en de raad moeten daarin hun weg vinden en hebben daar leiding in nodig.”

Conny van Stralen is namens D66 lid van de vertrouwenscommissie. Deze zal tegen de zomer een voordracht doen aan de raad wie de nieuwe burgemeester gaat worden.. Het is wettelijk bepaald dat daar verder geen mededelingen over gedaan worden.