Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 6 januari 2017

Reactie op boek over de politiek

Recent heeft een landgoedeigenaar van de gemeente Bloemendaal het boek ‘Niet ons soort mensen’ gepubliceerd met daarin verhalen over zijn ervaringen met de gemeente en de politiek van Bloemendaal. In de gemeenteraad is veelvuldig gedebatteerd over dit landgoed. De fractie van D66 Bloemendaal geeft er de voorkeur aan om het politieke debat in de gemeenteraad te blijven voeren op basis van raadsvoorstellen, en dus geen reactie te geven op de inhoud van het boek.

Iedere inwoner mag een boek publiceren. Persoonlijke vrijheid is samengevat de vrijheid om te denken wat we willen, te zeggen wat we vinden en in diezelfde vrijheid te handelen – bijvoorbeeld door het uitgeven van een boek. Deze vrijheid moet actief beschermd worden zonder dat de politiek zich met de inhoud van iedere publicatie bemoeit. De politiek is niet de hoeder van de goede smaak, juiste inhoud of de toon van een boek. Een boek kan wel inzicht bieden in hoe inwoners de overheid ervaren.

De wetten en voorzieningen in Nederland zorgen er voor dat mensen die zich benadeeld voelen voor zichzelf kunnen opkomen. In de gemeente is de behandeling van aanvragen, inspraak, bezwaren en klachten van inwoners de taak van het college en haar organisatie. Het huidige college en de organisatie pakken deze taak nu – ook voor de betreffende landgoedeigenaren – prima op.

Voor D66 is belangrijk dat de gemeente open en herkenbaar handelt. ‘Open’ betekent dat de gemeente naar de inwoners luistert en over het handelen direct verantwoording aflegt aan de inwoners, in klare taal. ‘Herkenbaar’ betekent dat besluiten helder zijn. Dat betekent niet dat de gemeente het altijd iedereen naar de zin kan maken, maar wel dat de inwoners begrijpen hoe een beslissing tot stand is gekomen. Ons doel als raadsfractie is om die manier van werken te bewaken en te verbeteren waar mogelijk.