Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 29 november 2016

Geen vernieuwd hockeyveld voor de jeugd helaas

Een meerderheid van de gemeenteraad van Bloemendaal heeft in de afgelopen raadsvergadering gekozen om geen medewerking te verlenen aan de aanleg van een half kunstgrasveld voor MHC HBS in Bloemendaal. Het college stelde aan de raad voor om deze medewerking wel te verlenen. Alleen PvdA en D66 waren het eens met het college.

Hockeyclub MHC HBS uit Bloemendaal-Noord had aan de gemeente gevraagd in te stemmen met de aanleg van een half kunstgrasveld op de plek waar nu een natuurgrasveld is. Het college stelde voor om dit toe te staan mits het kunstgrasveld een grasgroene kleur kreeg, de bebording rond het veld uit het zicht werd gehouden door een beukenhaag en zonder veldverlichting. De huidige bestemming is sport met aanduiding landschapswaarde, maar het bestemmingsplan staat kunstgras nu niet toe.

D66 vindt met het college dat dat met de wijziging van natuurgras naar kunstgras een geringe inbreuk op de landschapswaarden wordt gemaakt. Het gaat slechts om een half veld waarvan een kwart in de zone met de aanduiding landschapwaarde ligt.

De redenen dat HBS daar een half kunstgrasveld nodig heeft zijn deels de nieuwe eisen van de hockeybond voor de grootte van een veld en deels het aantal spelers tegelijk op een veld. HBS kan door de nieuwe eisen met de bestaande velden haar sportieve ambitie minder goed waarmaken. Het tekort aan veldruimte veroorzaakt o.a. (ook voor de omwonenden) langere wedstrijddagen en trainingsavonden, en een groter risico van letsel voor de sporters. De totale overlast voor omwonenden zou niet toenemen door een vernieuwd half kunstgrasveld voor de jeugd.

D66 betreurt de afwijzing van de raad. Voor D66 is sport is een belangrijk onderdeel van een gezonde levensstijl. Het is goed voor lichaam en geest en bovendien leuk om te doen. Ook heeft sport een verbindende factor. De overheid moet zelf het voortouw nemen in fysieke voorzieningen. Vrijwilligers zorgen in Bloemendaal voor een bloeiend verenigingsleven voor jong en oud, met gerichte steun van de gemeente bij met name het aanbieden van faciliteiten. Een meerderheid van de raad van Bloemendaal wenste helaas deze gevraagde gerichte steun niet te geven.