Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 29 november 2016

Hockey planning in Zuid-Kennemerland

In de afgelopen raad is met een grote meerderheid van de gemeenteraad een motie van D66 aangenomen waarin het college wordt opgeroepen om in gesprek te gaan met de hockeyverenigingen, gemeenten in de regio en de hockeybond met als doel een gemeenschappelijk regionaal hockeybeleid.

Een regionaal hockeybeleid is volgens ons hard nodig. De hockeyverengingen in Bloemendaal zijn zeer populair maar kunnen niet meer uitbreiden. Uitbreiding is niet gewenst door de logging van de clubs in de binnenduinrand. Er zijn bestemmingsplannen en activiteiten zijn een te hoge druk op de woonomgeving. Dit veroorzaakt wachtlijsten (HBS en Rood Wit) en een ledenstop (Hockeyclub Bloemendaal). Deze verenigingen verwijzen potentiële leden naar naar andere verenigingen buiten de  gemeente Bloemendaal. Het volgens ons onwenselijk dat daardoor jongeren niet lid kunnen worden van een hockeyclub in hun buurt.

Onderzoek zou volgens D66 duidelijk kunnen geven over de club- en veldcapaciteiten, ontwikkelingen in de hockeysport, bevolkings- ledengroei, en reisafstanden in de regio Zuid-Kennermerland. Alleen een regionale benadering van de hockeysport kan er voor zorgen dat de hockeysport kan groeien en toegankelijk blijft.