Steun ons en help Nederland vooruit

vrijdag 28 oktober 2016

Vogelenzang vitaler

De gemeenteraad van Bloemendaal heeft een voorstel aangenomen om de vitaliteit van het dorp Vogelenzang te gaan versterken met gerichte projecten samen met de inwoners.

De inwoners van Vogelenzang hebben bij de gemeenteraad aangekaart dat zij de veranderingen die het dorp ondergaat willen gaan sturen. Door vergrijzing loopt niet alles lekker en daar moet wat aan gedaan worden. Veel kunnen en doen ze zelf, maar de gemeente moet helpen, vinden ze.

En dat wil de gemeente wel. Daarom is er een projectplan gemaakt hoe dit aan te pakken. D66 vondt dit tot nu toe een prachtig proces, vooral dankzij de inbreng van de inwoners. Mooi is dat hierbij zowel de zorgen over als het enthousiasme voor het dorp Vogelenzang naar voren komen. En dat enthousiasme is natuurlijk de basis voor een succesvolle gemeenschap.

D66 heeft het college gevraagd om de betrokkenheid in het vervolgproces net zo groot te laten zijn. Het college moet ruimte geeft voor de passende vorm van participatie bij ieder deelproject. Het is juist die betrokkenheid die essentieel is voor het welslagen van het projectplan. Dit project is een uitgelezen kans om ons nieuwe participatiebeleid tot uitvoering te brengen. Niet alles naar je toe trekken, maar ook de inwoners faciliteren om dingen zelf te regelen als dat kan.

In het projectplan is sprake van het bouwen van nieuwe woningen. Dit kan zeker een interessante toevoeging zijn voor Vogelenzang, maar lost niet alle problemen (zoals eenzaamheid) vanzelf op. Het is daarom van groot belang dat er voldoende oog is voor andere oplossingen. Het onderzoek dat nu gedaan gaat worden, geeft daar hopelijk helderheid en aanknopingspunten voor.