Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 29 september 2016

Wat doe je aan meeuwenoverlast?

De fractie van D66 Bloemendaal heeft deze zomer een aantal klachten van bewoners uit Overveen gekregen over de overlast van de meeuwen.
Die overlast komt jaarlijks terug en vindt plaats in het voorjaar en de zomer als meeuwen nesten maken op daken. De overlast bestaat uit geluidsoverlast van de nesten op platte daken en gekrijs in de lucht (al heel vroeg ’s ochtends). Omdat de nesten op de daken van de woonhuizen zijn, vallen meeuwen mensen aan in hun tuinen om hun jongen te beschermen. Ook vallen jongen soms van de daken en dan is dat probleem nog heftiger. De duikvluchten hebben niet altijd effect, maar zijn wel angstaanjagend – vooral voor kinderen en huisdieren.

Meeuwen zijn echter een beschermde diersoort en mogen niet bestreden worden. Inmiddels zie je in Overveen een wildgroei aan individuele maatregelen, die misschien helpen of niet, en misschien wel niet toegestaan zijn.

Conny van Stralen, fractievoorzitter van D66 Bloemendaal,  heeft tijdens de raadsvergadering van 29 september vragen aan het college gesteld over hoeveel voorlichting de gemeente geeft om meeuwenoverlast te voorkomen. Omdat het erop lijkt dat er nog steeds meeuwen dagelijks gevoerd worden in de Oranje Nassaulaan, lijkt het effect daarvan onvoldoende.

Meeuwen leggen dagelijks een grote afstand af. Een meeuwenprobleem is daarom niet alleen lokaal op te lossen. Verjagen verplaatst alleen het probleem. Een oplossing moet ook regionaal aangevlogen worden.

Ook in Haarlem, Alkmaar en Leiden bestaat het probleem. Een uitspraak van Raad van State hierover heeft voor deze gemeenten de weg vrijgemaakt om verder te onderzoeken welke maatregelen tegen meeuwenoverlast genomen kunnen worden. En daarna kan mogelijk op basis van argumentatie een verzoek tot ontheffing voor bestrijding gedaan worden.

Belangrijk is om in kaart hebben wat de overlast is in onze gemeente. Op onze vragen antwoordde het college dat er af en toe wel een klacht is, maar dat het college niet veel meer kan doen dan voorlichting geven op de website. Het is volgens het college aan de inwoners om afwerende maatregelen te treffen. Echter wanneer de ene inwoner ze verjaagt (wat al eigenlijk niet mag), strijken ze neer bij de volgende.

Verder wil het college wel volgen wat Haarlem gaat doen.

D66 vindt dit een erg afwerend antwoord en vindt meer onderzoek nodig, zeker nu dat kan en gezamenlijk met Haarlem. Waarom nestelen de meeuwen in de stad? Waarom zijn de nesten niet meer in de duinen? Komt het door de vossen? Kunnen er omstandigheden gecreeerd worden om ze daar weer te laten broeden? Dat probleem gaat veel verder dan onze eigen gemeente, dus D66 Bloemendaal zal de ontwikkelingen op dit terrein verder goed volgen, het college warm houden en zien welke oplossingen er ook voor Overveen mogelijk worden.