Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 28 april 2016

Burgerinitiatief rotonde Brederodelaan leidt tot aanpassing oorspronkelijk ontwerp

Twee inwoners van Bloemendaal hebben in september 2015 voor het eerst in onze gemeente een burgerinitiatief ingediend. Dit burgerinitiatief betrof een voorstel van een buurtcomité om de verkeersveiligheid voor de kruisingen Brederodelaan – Duinlustparkweg/Wietze Noormanlaan en Brederodelaan – Zocherlaan te vergroten door het aanleggen van een rotonde. Hierdoor zouden fietsers niet meer over hoeven te steken.

Dit burgerinitiatief is door de raad in behandeling genomen. Op verzoek van de raad zijn er vervolgens meerdere onderzoeken gedaan. De ingehuurde bureaus (Tauw en Mobycon) kwamen tot de conclusie dat een volledige rotonde het veiligst zou zijn. Er kan echter geen sprake zijn van een volledige rotonde, omdat de rotonde dan over de gronden van sportclub HBS zou lopen. In welke mate een niet-volledige rotonde veiliger zou zijn dan het oorspronkelijke ontwerp, kon niet aangegeven worden.  De politie en de Fietsersbond gaven sowieso aan dat een eerder ontwerp veiliger zou zijn.  Uiteindelijk heeft de gemeenteraad unaniem gekozen voor het eerste plan, maar wel met extra snelheidsremmende maatregelen, zoals voorgesteld door het comité. De veiligheid van het ontwerp is hiermee verbeterd.

Het was de eerste keer dat een burgerinitiatief werd ingediend in de gemeente Bloemendaal. Terugkijkend constateert D66 dat de afwikkeling niet de schoonheids- noch de snelheidsprijs verdiend. Onduidelijkheden in de verordening veroorzaakten ook misverstanden. Toch is het een bruikbaar instrument voor een groep inwoners om een onderwerp te agenderen bij de raad. Reden te meer om een goede evaluatie te doen en de regels zo nodig aan te passen.