Steun ons en help Nederland vooruit

dinsdag 12 april 2016

Ontwikkel tweelingdorpen aan de Ringvaart!

D66 wil dat gemeenten aan weerszijden van de Ringvaart gaan samenwerken om de dicht bij elkaar liggende dorpen verder te ontwikkelen en te verbinden. Alle aspecten die belangrijk zijn voor de leefbaarheid moeten daarbij goed afgestemd worden: duurzaamheid, economie, natuur, woningbouw, voorzieningen, bereikbaarheid.

“Die samenwerking is tot nu toe onvoldoende tot stand gekomen,” stelt Conny van Stralen, fractievoorzitter D66 Bloemendaal, “De focus moet verlegd worden naar de grote gezamenlijke belangen van de grensstreek Haarlemmermeer-Bollenstreek’”.

Jerker Westphal, woordvoerder grondgebied: “Voor D66 is het naast deze voorzieningen van belang dat de lokale bereikbaarheid per auto, fiets en openbaar vervoer wordt verbeterd door extra verbindingen over of onder de Ringvaart.”

Er bestaan plannen voor nieuwbouw in de dorpen Cruquius, Zwaanshoek, Beinsdorp en Lisserbroek. Hierdoor ontstaan vier zogenaamde “tweelingdorpen” aan weerszijden van de Ringvaart met Heemstede, Bennebroek, Hillegom en Lisse. Er komen in de dorpen in de Haarlemmermeer geen nieuwe voorzieningen. Dat betekent dat nieuwe inwoners gebruik zullen maken van voorzieningen aan de andere kant van de Ringvaart, zoals winkels, scholen, sportverenigingen, culturele- en welzijnsinstellingen.

D66-ers uit Haarlemmermeer, Hillegom, Heemstede, Bloemendaal en Lisse hebben zich hierover gebogen. De leefbaarheid van de “tweelingdorpen” en de toekomstige bouwplannen. zijn voor de dorpen urgenter dan een regionale verbinding.”

D66 Bloemendaal zoekt steun voor deze benadering in de commissie grondgebied vanavond, net zoals in de betrokken tweelingdorp-gemeentes Hillegom, Heemstede, Lisse en Haarlemmermeer. Hiervoor is een motie opgesteld waarin gevraagd wordt om nauwere en intensievere afstemming tussen de betrokken gemeenten. In de motie wordt bovendien aangegeven dat inwoners meer betrokken moeten worden bij de uitwerking van de plannen. D66 roept met nadruk de gemeentebesturen daartoe op.