Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 7 april 2016

Extra raadsvergadering nodig?

D66 ziet geen noodzaak tot een extra raadsvergadering op 7 april over de inspraakreactie bij de provinciale commissie door onze wethouder over de tussenstap Duinpolderweg.

HvB, LB, PvdA en CDA hebben deze extra raadsvergadering aangevraagd. Na inzage in de inspraaktekst en een oproep van de burgemeester om nogmaals te bezien of extra vergaderen nodig was trokken CDA en PvdA hun verzoek in. De meerderheid van de raad staat achter de inspraaktekst.

Het project Duinpolderweg is van groot belang voor onze inwoners in Bennebroek en Vogelenzang. Het onderwerp heeft onze volle aandacht en krijgt hoge prioriteit. Wij zoeken naar oplossingen voor de verkeersproblematiek. Oplossingen, die geen extra verkeersoverlast geven of onnodige schade aan landschap en natuur aanrichten.

De provincies hebben besloten een tussenstap te organiseren in het project om nut en noodzaak te actualiseren en draagvlak te toetsen. De resultaten van de tussenstap zijn er sinds kort. Helaas geven deze nog geen uitsluitsel over de oplossingen.

Het college van Bloemendaal heeft de raad op 21 maart met een brief geïnformeerd over hun reactie op de tussenstap. Op de raadsvergadering van 30 maart heeft het college de raad laten weten te gaan inspreken bij de provinciale commissievergadering volgende week en de raad heeft daarmee ingestemd.
Inmiddels heeft het college de raad ook geïnformeerd over de precieze tekst van de inspraakreactie. Deze is in lijn met de eerdere brief en het coalitieakkoord. D66 kan hiermee instemmen, evenals een meerderheid van de raad.

D66 ziet daarom geen spoedeisende reden om de tekst van deze inspraakreactie met de raad te bespreken. Het staat partijen die het hier niet meer eens zijn verder vrij om zich ook zelf tot de provinciale commissie te richten. Extra raadsvergaderingen zijn alleen nodig als ze echt spoedeisend zijn. Niet om de uitvoering van het werk van het college te regelen.

Volgende week bespreekt D66 met de commissie grondgebied graag verder het project Duinpolderweg. Dan staat het geagendeerd ter bespreking met de woordvoerders over dat onderwerp.