Steun ons en help Nederland vooruit

donderdag 10 maart 2016

Vragen over nieuwbouw op landgoed Boekenroode in Aerdenhout (Update)

Binnenkort start op landgoed Boekenroode/Alverna de bouw van een appartementen-complex. De ontwikkeling bij klooster Alverna heeft een lange tijd stil gelegen, maar wordt nu weer opgepakt.

Jerker Westphal, woordvoerder grondgebied van D66 Bloemendaal, heeft eind november een aantal vragen gesteld aan het college om meer informatie te krijgen welke afspraken er zijn gemaakt en welke maatregelen er zijn getroffen om overlast en schade te voorkomen:

  • Is er overleg tussen de gemeente en de ontwikkelaar over voortzetten van de ontwikkeling van het landgoed? Indien ja, ontvangen wij graag de planning van u.
  • Zijn er in het verleden afspraken gemaakt over het aantal appartementen op het landgoed? Hoe verhoudt dat aantal zich tot de huidige planning?
  • Welke afspraken bestaan er over het historisch hoofdgebouw? Is er al zicht op restauratie?  Welk (rest-)aantal appartementen kan worden gevestigd in het hoofdgebouw na bouw van de nu geplande nieuwe appartementenvilla’s?
  • Zijn de nabije buurtbewoners geïnformeerd over de voortgang van het project? Niet alleen degenen die wonen op het landgoed, maar ook de Zonnebloemlaan? Indien nee, zou het college de ontwikkelaar op het belang van informeren willen wijzen.
  • Zijn er afspraken gemaakt over verkeersbewegingen, openbare wegen en groen op het landgoed. Bijvoorbeeld met betrekking tot de twee monumentale bomen (1689425 winter eik en 1690 487 bruine beuk, zie www.monumentalebomen.nl). Hoe verhouden deze afspraken met de huidige plannen? Denk aan te kappen bomen en herplant, parkeren, en ontsluitingen.

D66 hoopt de antwoorden voor de volgende commissievergadering grondgebied op 8 december te hebben ontvangen om daar zonodig een vervolg aan te kunnen geven.

image

Historische situatie van klooster Alverna.

image

Bouwvlakken op bestemmingsplan (bron: ruimtelijkeplannen.nl)

image

Villa 1 op landgoed Boekenroode met ingang parkeergarage

Update februari

Helaas pas in januari ontving D66 ambtelijk antwoord op de gestelde vragen. Er is inderdaad contact geweest tussen de ontwikkelaar en de gemeente. De bouwplannen worden uitgevoerd binnen het bestemmingsplan. De huidige plannen betreffen niet het rijksmonument op het terrein. De ontwikkelaar heeft de “tien geboden voor bouw en aanleg bij bomen” ontvangen. Alle partijen moeten zich daar dan aan houden.

Update maart

In de voorjaarsvakantie zijn de werkzaamheden gestart. Daarbij werden er grondwerkzaamheden uitgevoerd in de nabijheid van monumentale bomen. Geheel niet volgens de “tien geboden”. Dit is gemeld aan de gemeente. De gemeente heeft proces verbaal opgemaakt en de werkzaamheden zijn stilgelegd. Er was geen vergunning aangevraagd voor deze werkzaamheden buiten het bouwvlak. Zoals gebruikelijk in Bloemendaal wordt de initiatiefnemer in staat gesteld om alsnog vergunning aan te vragen.