Steun ons en help Nederland vooruit

woensdag 16 december 2015

Alle stemlokalen open op 6 april in Bloemendaal

Op 6 april 2016 wordt er in Nederland een referendum wordt gehouden over de associatieovereenkomst met Oekraïne. In de media horen wij berichten tot problemen rond de kosten en kostendekking van dit referendum. Ook de VNG bevestigt dit en schat in dat de kosten ongeveer 42,2 miljoen euro bedragen, terwijl het ministerie van BZK voor dit referendum slechts 20 miljoen euro beschikbaar stelt.

De opkomst zal in belangrijke mate beinvloed worden door voorlichting over het houden van het referendum en gemak om bij gebruikelijke stemlokalen te kunnen stemmen.

D66 heeft vragen over gesteld over de stand van zaken in de gemeente Bloemendaal. Het college bevestigde dat de gebruikelijke publiciteit gepland is als ook openstelling van het gebruikelijke aantal stemlokalen. Ook is er voldoende budget om dit te realiseren. Goed geregeld dus.